Samenwerking met andere hogeronderwijsinstellingen in Amsterdam

De AHK was van 2017 t/m 2021 partner in het valorisatieprogramma IXAnext van het Innovation Exchange Amsterdam (IXA). Dit betekende een voortzetting van de goede samenwerking met de UvA, HvA en VU. Met deze kennisinstellingen vormde de AHK van 2013 t/m 2016 het Amsterdam Center for Entrepreneurship. De bijdragen vanuit IXAnext zijn op verschillende manieren waardevol geweest. Naast de extra financiële ruimte voor zeven projecten heeft het partnerschap ook voor inhoudelijke verrijking gezorgd: kennis en netwerken zijn succesvol uitgewisseld.

Er is een interdisciplinaire zzp-cursus voor starters ontwikkeld en later vertaald naar de freelancer course voor internationale deelnemers. Vele studenten en alumni hier de afgelopen jaren van kunnen profiteren. Dit aanbod is zowel in het Nederlands als in het Engels doorontwikkeld tot Starterscafé’s en trainingen. Voor de meer ervaren alumni e.a. professionals uit het werkveld zijn i.s.m. de Amsterdam Business School (UvA) thematische masterclasses Boost your Business georganiseerd. Dat is later een intensiever traject met een wat bredere insteek geworden: Boost your Career.

Het ontwikkelen van een blended keuzevak ondernemerschap voor de Breitner Academie gebeurde i.s.m. de VU: een verrijking in kennis over ondernemerschap én onderwijsvormen. Over het concept van dit keuzevak ondernemerschap is een video gemaakt, het kan ook buiten de Breitner Academie goed toegepast worden.  

In het Art & Society-programma kreeg een selecte groep alumni die discipline-overstijgend werkt de kans om in een postgraduate programma hun beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De Master Creative Producing heeft met internationale partners kunnen werken aan de ontwikkeling van een Global Research & development Network for Creative Producers. Binnen dat netwerk wordt kennis over nieuwe ondernemerschapsmodellen uitgewisseld.

 

Delen