Relaties Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

De AHK kiest als mono-sectorale kunsthogeschool voor een onafhankelijke positie in het bestel van het hoger onderwijs en in de wereld van kunst en cultuur. De AHK is voorstander van een open uitwisseling van deskundigheid en activiteiten en werkt daarvoor samen met andere instellingen.

De academies onderhouden tal van (internationale) samenwerkingsrelaties met zusterinstellingen op het gebied van kunstonderwijs en organisaties in de kunstpraktijk. Op hogeschoolniveau zijn binnen Amsterdam structurele verbindingen aangegaan met de gemeente en de stadsdelen, met de collega-instellingen op het gebied van hoger kunst- en cultuuronderwijs en met het middelbaar beroepsonderwijs.

Samenwerkingen

Centre of Expertise for Creative Innovation
Het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) is het creatieve industrie kennisnetwerk dat kunst, media, technologie & ontwerp inzet voor een duurzame, inclusieve, participatieve en grootstedelijke samenleving. Het CoECI is een initiatief van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Hogeschool van Amsterdam, Inholland en sinds 2019 de Gerrit Rietveld Academie.

ARIAS
ARIAS is het Amsterdam Research Institute for Arts and Science waar wetenschappelijk en artistiek onderzoek elkaar ontmoeten in samenwerkingsprojecten. Naast platform voor onderzoek wil ARIAS zich ontwikkelen tot een internationaal centrum voor kennis en debat over onderzoek in de kunsten.

IXAnext
Na een succesvolle samenwerking met de UvA, HvA en VU binnen het Amsterdam Center for Entrepreneurship doet de AHK nu mee aan diverse projecten van het valorisatieprogramma IXAnext van het Innovation Exchange Amsterdam (IXA).

Delen