Amsterdam Creative Industries Network

Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) is het landelijke talent-, kennis- en businessnetwerk voor creatieve industrie en digitale technologie. Initiatiefnemers van het netwerk zijn de drie grootste hogescholen: de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Hogeschool van Amsterdam en Inholland. Samen verbinden ze met deze samenwerking 13.000 studenten, 20 onderzoeksprofessoren, 33 opleidingen op 10 locaties in de metropoolregio Amsterdam. Het brandpunt van de activiteiten van het ACIN ligt in de Knowledge Mile.

Labs
Er wordt door de industrie en talentvolle onderzoekers en studenten samengewerkt vanuit labs, te weten MediaLAB Amsterdam, Citizen Data Lab, Fashion Technology Lab, Digital Life Lab, Interaction & Games Lab (waarin de Nederlandse Filmacademie participeert), Publishing Lab, Creative Business Lab, Event Lab, Heritage Lab onder leiding van Nancy van Asseldonk van de Reinwardt Academie en ArtechLAB Amsterdam onder leiding van Michiel Koelink, docent aan de Breitner Academie.

Delen