Annet Lekkerkerker

Annet Lekkerkerker (Den Haag, 1965) is sinds 1 maart 2023 voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Van 2019 tot 2023 was ze vicevoorzitter. Ze beheert onder andere de portefeuilles onderwijs, studentenzaken, internationalisering, personeelsbeleid, diversiteit en sociale veiligheid.

Voordat Annet toetrad tot het cvb van de AHK was ze van 2009 tot en met de editie van juni 2019 verbonden aan het Holland Festival, eerst als zakelijk directeur en vanaf 2018 als algemeen directeur. Bij het Holland Festival was ze eindverantwoordelijk voor het algemeen en artistiek beleid, de financiën, externe betrekkingen, sponsor- en fondsenwerving en was ze belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. Daarvoor bekleedde Annet Lekkerkerker al vooraanstaande posities in de culturele sector. Ze was onder meer hoofd programmering van de Stadsschouwburg Amsterdam, programmamaker bij Theater De Balie en zakelijk directeur van ZT Hollandia/Theatergroep Hollandia.

Naast haar functie als voorzitter van het College van Bestuur is Annet Lekkerkerker voorzitter van de Raad van Toezicht van Kunstinstituut Melly in Rotterdam, bestuurslid van Stichting Rose Stories en bestuurslid van de Sikkens Foundation. Van april 2022 tot september 2023 was zij onafhankelijk voorzitter van de begeleidingsgroep Cultuurcluster Buikslotermeerplein en tot maart 2023 voorzitter van het ACI (Amsterdamse Overleg Culturele Instellingen). In januari 2023 is zij toegetreden tot het Comité van Aanbeveling voor de renovatieplannen en wervingscampagne van het nieuwe Amsterdam Museum.

Delen