David van Traa

David van Traa is sinds 1 april 2023 lid en vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

Voor zijn aantreden bij het CvB was hij als directeur Zuidas van de gemeente Amsterdam eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling van het Zuidas-gebied. 

David heeft ruime ervaring in de stad Amsterdam, met name op het gebied van stedelijke ontwikkeling, cultuur en de samenwerking tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid.

David bekleedt een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies bij verschillende culturele instellingen. Hij is bestuurslid van Felix Meritis en lid van de Raad van Toezicht van de stichting Nieuwe Helden, een samenwerkingsplatform van culturele makers.

Delen