Jaarverslagen

In het jaarverslag legt de AHK verantwoording af over de prestaties van studenten en alumni in het verslagjaar.

Jaarverslag 2021 (PDF)
Jaarverslag 2020 (PDF)
Jaarverslag 2019 (PDF)
Jaarverslag 2018 (PDF)
Jaarverslag 2017 (PDF)
Jaarverslag 2016 (PDF)
Jaarverslag 2015 (PDF)
Jaarverslag 2014 (PDF)
Jaarverslag 2013 (PDF)
Jaarverslag 2012 (PDF)
Jaarverslag 2012 (uitgebreid) (PDF)
Jaarrekening 2012 (PDF)
Jaarverslag 2011 (PDF)
Jaarverslag 2010 (PDF)
Jaarverslag 2009 (PDF)
Jaarverslag 2008 (PDF)
Jaarverslag 2007, deel 1 (PDF)
Jaarverslag 2007, deel 2 (PDF)
Jaarverslag 2006 (PDF)
Jaarverslag 2005 (PDF)
Jaarverslag 2004 (PDF)

Voor de bezoldiging van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, zie: Governance

Jaarbeeld 2021 - 2022

Jaarbeeld 2020 - 2021

Jaarbeeld 2018 - 2019

Delen