Auditcommissie Raad van Toezicht

De auditcommissie van de Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het College van Bestuur op het gebied van interne risicobeheersings- en controlesystemen en financiële informatieverschaffing. Daarnaast fungeert de auditcommissie als aanspreekpunt voor de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van financiële berichten, anders dan de jaarrekening. De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht over de aanstelling van de externe accountant en rapporteert jaarlijks over diens functioneren.

De auditcommissie bestaat in beginsel uit drie leden uit de Raad van Toezicht.

Download het reglement Auditcommissie Raad van Toezicht (PDF)

Delen