Edwin van Huis

Lid sinds 22 juni 2017
Einde termijn 22 juni 2025

Edwin van Huis (1958) heeft een grote staat van dienst binnen instituten op het snijvlak van wetenschap en erfgoed. Als directeur van Naturalis Biodiversity Center (Naturalis) geeft hij leiding aan het wetenschappelijk centrum waarin het biodiversiteitsonderzoek in Nederland is geconcentreerd, alsmede aan het museum dat aan het instituut verbonden is.

Voor zijn tijd bij Naturalis was hij onder meer algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en zakelijk directeur van het Rijksmuseum. Hij heeft een universitaire achtergrond in bedrijfskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) en biologie (Universiteit Utrecht en University of Florida).

Huidige nevenfuncties

  • Lid van het bestuur van het Rathenau Instituut
  • Lid van de Commissie Natuur van het Prins Bernhard Fonds 
  • Waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht van Paradiso Amsterdam 
Delen