Henk Pijlman

Lid sinds 6 maart 2023
Einde termijn 6 maart 2027

Henk Pijlman was tot juni 2023 senator in de Eerste Kamer voor D66. Hij heeft een lange staat van dienst in het hoger onderwijs. In 2000 trad hij toe tot het college van bestuur van de Hanzehogeschool Groningen en in 2004 werd hij benoemd tot voorzitter, een functie die hij bekleedde tot 2021. Henk Pijlman was ook voorzitter van de werkgroep praktijkgericht onderzoek die in 2017 advies uitbracht over de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek en de lectoraten in het hbo. Momenteel vervult hij diverse toezichthoudende functies. Hij is voorzitter van de raad van toezicht van Streekziekenhuis Koningin Beatrix, voorzitter van de raad van commissarissen van Waterleidingmaatschappij Drenthe, lid van het bestuur van coöperatie De Monnik op Schiermonnikoog en voorzitter van de Referendum Commissie Provincie Groningen.

Delen