Jan Anthonie Bruijn

Lid sinds 13 december 2016
Einde termijn 13 december 2024

Jan Anthonie Bruijn (1958) is hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden en sinds 2 juli 2019 voorzitter van de Eerste Kamer. Sinds 2016 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Hij studeerde geneeskunde aan de Johns Hopkins University te Baltimore (Verenigde Staten) en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierna specialiseerde hij zich tot patholoog in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Hij promoveerde in 1988 tot doctor aan de Universiteit Leiden.
Bruijn werkte na het afronden van zijn opleiding en promotie eerst als Universitair docent in Leiden en Boston (Harvard University), daarna als Universitair hoofddocent bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden.

Huidige nevenfuncties

 • Lid Comité van Aanbeveling, Medische Faculteit der Leidse Studenten
 • Lid Comité van Aanbeveling St. Socrates Leiden ter ondersteuning van studenten
 • Voorzitter Stichting Orgel Groot Auditorium Academiegebouw, Universiteit Leiden
 • lid curatorium Prof. Mr B.M. Teldersstichting
 • lid Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS)
 • lid College van Advies, Stichting Christiaan Huygens prijs
 • lid Comité van Aanbeveling St. Cathedral Organ Hooglandse Kerk Leiden
 • lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • lid Comité van Aanbeveling Landelijke Kamer van Studentenverenigingen (LKvV)
 • lid Comité van Aanbeveling St. Blikverruimers voor jonge toezichthouders
 • lid Comité van Aanbeveling Breakfast to Share, Den Haag
 • lid Comité van Aanbeveling Model European Parliament
 • lid Hoogeschoolraad/Erasmus Trustfonds, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • lid Raad van Advies Carnegie Stichting Vredespaleis, Den Haag
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • lid Comité van Aanbeveling De Westerkerk Cultuurcentrum Enkhuizen
 • lid Comité van Aanbeveling Leo Smit Stichting, Amsterdam
Delen