Naar inhoud
 

Vacatures

Overzicht van openstaande vacatures

 

Humans of the Arts

Wie werken en studeren er bij de AHK?

Wil jij graag werken bij dé kunsthogeschool in hartje Amsterdam? Op zoek naar een uitdagende functie in een inspirerende omgeving? Lees dan verder en ontdek wat wij je kunnen bieden.

Je talent ontplooien

Werken bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten betekent werken in een informele werksfeer. Waar jij jezelf kan zijn en je talenten optimaal kunt ontplooien.

Bij de AHK kun jij je (blijven) ontwikkelen. Doe mee aan een training, maak gebruik van coaching of neem deel aan een projectteam of werkgroep. De AHK biedt zowel trainingen aan in eigen huis als extern. Daarnaast heb je toegang tot onze online leeromgeving GoodHabitz voor cursussen of trainingen die aansluiten bij jouw leerbehoefte. Wij stellen de tijd en het budget beschikbaar. De plannen voor je professionele ontwikkeling maak je jaarlijks, samen met je leidinggevende.

Een goede balans tussen werk en privé vinden we belangrijk. Vanaf je indiensttreding krijg je duurzame inzetbaarheidsuren (DI-uren) die je kunt inzetten om deze balans te bewaken. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken voor mantelzorgtaken of voor werkervaring buiten de AHK. Daarnaast hebben we een vitaliteitsaanbod met onder meer yoga, pilates en sport. Hiermee hopen we op een positieve manier bij te dragen aan je inzetbaarheid - nu en in de toekomst.

Werken en verlof
De cao-hbo kent verschillende verlofregelingen, niet alleen (ruim!) vakantieverlof, maar ook voor verlof in bijzondere situaties. Voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de cao-hbo hoofdstuk J.

Ouderschapsverlof
Je hebt recht op ouderschapsverlof voor een kind tot acht jaar. De omvang van het verlof is maximaal 26 maal je arbeidsduur per week. Je mag zelf bepalen wanneer je het verlof opneemt, maar overleg daarover wel met je leidinggevende. Van de maximaal achtien weken ouderschapsverlof zijn er negen betaald. De pensioenopbouw blijft echter gebaseerd op de oorspronkelijke baanomvang, de premiebetaling ook. Uitkeringsrechten e.d. blijven ook gebaseerd op de oorspronkelijke baanomvang. Ziekte heeft geen effect op het ouderschapsverlof.

Participatiewet
De AHK wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Dat geldt ook voor mensen die om verschillende redenen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wij werken samen met verschillende partners om deze doelgroep te voorzien van een leuke baan en de juiste begeleiding. Indien nodig passen wij de werkplek aan en stellen we hulpmiddelen beschikbaar om deze collega’s zo goed mogelijk te voorzien in hun behoeften.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op via participatiebanen@ahk.nl.

Reiskostenvergoeding
Om in aanmerking te kunnen komen voor de tegemoetkoming in de reiskosten voor het woon-werkverkeer dien je op basis van een arbeidsovereenkomst te werken bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De reisafstand tussen woonadres en werkplek dient minimaal 5 km (enkele reis) te zijn.

Cao-hbo
Voor alle medewerkers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs van kracht: de cao-hbo.

Meer informatie
Als je op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen binnen deze cao kun je de website van de Vereniging Hogescholen raadplegen; dit is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen.

Download de volledige cao (pdf)

Salaris
De AHK biedt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Zo wordt naast het salaris een volledige dertiende maand en een vakantie-uitkering geboden.

Fietsregeling
De AHK stimuleert woon-werkverkeer per fiets. Daarom bestaat voor medewerkers met een dienstverband de mogelijkheid om via de AHK een fiets aan te schaffen met aanzienlijk fiscaal voordeel. De hoogte van het voordeel hangt af van het belastingtarief dat voor jou geldt, en varieert van ca. 30% tot ca. 50%.

Wanneer kun je gebruik maken van de fietsregeling?

  • Je hebt een dienstverband bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
  • Je kunt de renteloze lening in het kader van de fietsregeling binnen je dienstverband of looptijd van de regeling aflossen.

Tot welk bedrag mag je een fiets aanschaffen?
Het maximum bedrag waarover fiscaal voordeel te behalen valt is €1.250,- (aankoop fiets) plus een bedrag aan toebehoren (verschilt enigszins per variant). De aan te kopen fiets mag best duurder zijn, maar voor het bedrag boven de €1.250,- geldt de fietsregeling niet.

Zorgverzekering
De hogescholen hebben met de vakbonden een collectief arrangement met Zilveren Kruis getroffen waar AHK medewerkers en hun gezinsleden gebruik van kunnen maken.

Er kan een keuze worden gemaakt uit een van de drie basisverzekeringen. Afhankelijk van de keuze kan er een korting tussen de 5% en 20% op de aanvullende verzekering worden ontvangen. Bij een tandartsverzekering is er een korting tussen 5% en 15% mogelijk.

Pensioen
Vanaf het moment dat je in loondienst komt bij de AHK bouw je pensioen op. Dit pensioen is een ouderdomspensioen conform het pensioenreglement van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), de instantie waarbij de AHK is aangesloten.

Meer informatie over het ABP vind je op de website www.abp.nl.

Regeling privé ICT-hardware
De AHK stimuleert het gebruik van moderne werk- en communicatiemiddelen zoals een tablet of laptop. Daarom is besloten alle medewerkers die voldoen aan de hieronder genoemde voorwaarden de mogelijkheid te bieden om via de werkgever fiscaal voordelig een laptop, tablet of desktop (hierna te noemen: device) aan te schaffen. Voorwaarde is wel, dat het device voor minimaal 10% aan AHK gerelateerde doeleinden wordt gebruikt.

De belangrijkste voorwaarden voor deelname zijn:

  • Je moet minstens één jaar in dienst zijn van de AHK.
  • Je kunt maximaal één keer per drie jaar deelnemen.
  • Je hebt geen beschikking over een door de AHK ter beschikking gesteld device.
  • Aflossing vindt plaats in het kalenderjaar waarin de aankoop heeft plaatsgevonden.

Sociale veiligheid
Bij de AHK bieden we een veilige leer- en werkomgeving aan onze leerlingen, studenten, docenten en medewerkers. Daarom is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een voorwaarde voor indiensttreding.

Lees hier meer over sociale veiligheid.

Delen
 

Vacatures

Overzicht van openstaande vacatures

 

Humans of the Arts

Wie werken en studeren er bij de AHK?