Wil jij graag werken bij dé kunsthogeschool in hartje Amsterdam? Op zoek naar een uitdagende functie in een inspirerende omgeving? Lees dan verder en ontdek wat wij je kunnen bieden.

 

Vacatures

Overzicht van openstaande vacatures

Missie

De AHK leidt studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK staat voor excellent opleiden: uitstekende docenten helpen bijzonder getalenteerde studenten hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit vakmanschap en traditie, met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid met het internationaal toonaangevende werkveld waarvan Amsterdam de spil is.

Sociale veiligheid

De AHK wil een veilige leer- en werkomgeving bieden aan de leerlingen, studenten, docenten en medewerkers. Lees meer over hoe wij hier mee omgaan binnen de AHK: sociale veiligheid

Arbeidsvoorwaarden

Werken en verlof
De cao-hbo kent verschillende verlofregelingen, niet alleen vakantieverlof, maar ook voor verlof in bijzondere situaties. Voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de cao-hbo hoofdstuk J.

Ouderschapsverlof
Je hebt recht op ouderschapsverlof voor een kind tot 8 jaar. De omvang van het verlof is maximaal 26 maal je arbeidsduur per week. Je mag zelf bepalen wanneer je het verlof opneemt, maar overleg daarover wel met je leidinggevende. Ouderschapsverlof is onbetaald. De pensioenopbouw blijft echter gebaseerd op de oorspronkelijke baanomvang, de premiebetaling ook. Uitkeringsrechten e.d. blijven ook gebaseerd op de oorspronkelijke baanomvang. Ziekte heeft geen effect op het ouderschapsverlof.
 

Reiskostenvergoeding
Om in aanmerking te kunnen komen voor de tegemoetkoming in de reiskosten voor het woon-werkverkeer dien je op basis van een arbeidsovereenkomst te werken bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De reisafstand tussen woonadres en werkplek dient minimaal 5 km (enkele reis) te zijn.

cao-hbo
Voor alle medewerkers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs van kracht: de cao-hbo. De huidige cao loopt van 1 april tot en met 31 december 2022. 

Meer informatie
Als je op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen binnen deze cao kun je de website van de Vereniging Hogescholen raadplegen; dit is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen.

Download de volledige cao (pdf)

Salaris
De AHK biedt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Zo wordt naast het salaris een volledige dertiende maand en een vakantie-uitkering geboden.

Fietsregeling
De AHK stimuleert woon-werkverkeer per fiets. Daarom bestaat voor medewerkers met een dienstverband de mogelijkheid om via de AHK een fiets aan te schaffen met aanzienlijk fiscaal voordeel. De hoogte van het voordeel hangt af van het belastingtarief dat voor jou geldt, en varieert van ca. 30% tot ca. 50%.

Wanneer kun je gebruik maken van de fietsregeling?

  • Je hebt een dienstverband bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
  • Je kunt de renteloze lening in het kader van de fietsregeling binnen je dienstverband of looptijd van de regeling aflossen.

Tot welk bedrag mag je een fiets aanschaffen?
Het maximum bedrag waarover fiscaal voordeel te behalen valt is €1.250,- (aankoop fiets) plus een bedrag aan toebehoren (verschilt enigszins per variant). De aan te kopen fiets mag best duurder zijn, maar voor het bedrag boven de €1.250,- geldt de fietsregeling niet.

Zorgverzekering
De hogescholen hebben met de vakbonden een collectief arrangement met Zilveren Kruis getroffen waar AHK medewerkers en hun gezinsleden gebruik van kunnen maken.

Er kan een keuze worden gemaakt uit een van de drie basisverzekeringen. Afhankelijk van de keuze kan er een korting tussen de 5% en 20% op de aanvullende verzekering worden ontvangen. Bij een tandartsverzekering is er een korting tussen 5% en 15% mogelijk.

Pensioen
Vanaf het moment dat je in loondienst komt bij de AHK bouw je pensioen op. Dit pensioen is een ouderdomspensioen conform het pensioenreglement van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), de instantie waarbij de AHK is aangesloten.

Meer informatie over het ABP vind je op de website www.abp.nl.

Regeling privé ICT-hardware
De AHK stimuleert het gebruik van moderne werk- en communicatiemiddelen zoals een tablet of laptop. Daarom is besloten alle medewerkers die voldoen aan de hieronder genoemde voorwaarden de mogelijkheid te bieden om via de werkgever fiscaal voordelig een laptop, tablet of desktop (hierna te noemen: device) aan te schaffen. Voorwaarde is wel, dat het device voor minimaal 10% aan AHK gerelateerde doeleinden wordt gebruikt.

De belangrijkste voorwaarden voor deelname zijn:

  • Je moet minstens één jaar in dienst zijn van de AHK.
  • Je kunt maximaal één keer per drie jaar deelnemen.
  • Je hebt geen beschikking over een door de AHK ter beschikking gesteld device.
  • Aflossing vindt plaats in het kalenderjaar waarin de aankoop heeft plaatsgevonden.

De AHK wil een veilige leer- en werkomgeving bieden aan de leerlingen, studenten, docenten en medewerkers, daarom is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een voorwaarde voor indiensttreding.

Delen