Sociale veiligheid 

De AHK wil een veilige leer- en werkomgeving bieden aan de leerlingen, studenten, docenten en medewerkers, met professionele gedragsnormen en waarbij het duidelijk is wanneer de grenzen van het toelaatbare worden overschreden. Sociaal onveilige situaties, grensoverschrijdend gedrag, misbruik, intimidatie en dergelijke, zijn volstrekt ontoelaatbaar. Het past niet bij wie we willen zijn, hoe we les willen geven en willen samenwerken; onze hogeschool moet voor iedereen een veilige omgeving zijn. 

Er zijn gedragsregels opgesteld die je kunt nalezen in de gedragscode sociale veiligheid. Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers en studenten van de AHK en bevat regels voor het vermijden van ongewenste, c.q. potentieel grensoverschrijdende situaties. In de gedragscode is ook beschreven welke maatregelen kunnen worden genomen bij overtreding van deze regels. 

Klacht over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag 

Je kunt altijd terecht bij het AHK-klachtenloket. Weet je niet precies waar je moet zijn, dan kun je je vraag sturen naar het AHK-klachtenloket via het e-mailadres klachten@ahk.nl. Je vraag wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Het klachtenloket van de AHK kan je vertellen onder welke regeling je vraag valt, of het een melding, klacht, bezwaar of beroep is en wat je kunt doen. Het is ook mogelijk om – al dan niet met behulp van een vertrouwenspersoon – een klacht in te dienen bij de AHK-klachtencommissie. In de klachtenregeling ongewenst gedrag lees je over de gang van zaken bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je op MyAHK (alleen toegankelijk voor medewerkers en studenten). 

Verklaring Omtrent Gedrag 

Voor alle medewerkers van AHK is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een voorwaarde voor indiensttreding. Hiervoor verzendt Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) een verzoek tot elektronische aanvraag van de VOG. 

Meer informatie 

Op MyAHK vind je meer informatie over de voorzieningen en regelingen van AHK voor sociale veiligheid (alleen toegankelijk voor medewerkers).  

Quick links

Gedragscode sociale veiligheid

Integriteitscode AHK

Klachtenregeling ongewenst gedrag

Delen