De AHK is rookvrij

Vanaf zaterdag 1 augustus 2020 mag er rondom alle gebouwen van de AHK niet meer gerookt worden. Dit geldt óók voor dakterrassen, binnentuinen en bij ingangen. De AHK houdt een afstand van tweeënhalve meter tot het gebouw als rookvrije zone aan, zodat studenten, medewerkers en bezoekers niet door de rook het schoolgebouw hoeven te betreden.

Het rookverbod geldt voor iedereen die gebruik maakt van de gebouwen en terreinen van de AHK: studenten, medewerkers, ouders, bezoekers, leveranciers etc. De AHK bewaakt de naleving van het rookverbod en verzoekt iedereen die in de buurt van het gebouw - maar buiten de rookvrije zone - toch rookt, geen overlast te veroorzaken voor (mede-)studenten, collega’s en omwonenden.

Door het rookverbod kan de AHK haar studenten en medewerkers een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. De AHK sluit hierbij aan bij de landelijke campagne Rookvrij Generatie. Een rookverbod helpt mensen die willen stoppen met roken, beschermt mee-rokers tegen tabaksrook en zorgt ervoor dat minder jongeren beginnen met roken.  

Delen