Inkoop

Inkoop ondersteunt de academies bij inkooptrajecten, zoals de Europese aanbestedingstrajecten. De complexiteit van deze trajecten en de behoefte aan centrale coördinatie maakt de invulling van deze dienst wenselijk. Toelichting Inkoopdiensten zijn voor de hele AHK beschikbaar. De dienstverlening bestaat onder andere uit:

  • Ondersteuning bij Inkooptrajecten (afsluiten contracten, SLA’s en prijsonderhandelingen)
  • Ontwikkelen, evalueren, en implementeren beleid;
  • Sturen op en bewaken van (zaken als) kwaliteit dienstverlening en budgetbeheer;
  • Verantwoordelijk voor de recht- en doelmatigheid van de beïnvloedbare spend;
  • Verantwoordelijk voor de uitvoering van complexe (Europese) aanbestedingstrajecten;
  • Onderhouden netwerken en (commerciële) contacten (o.a. met (potentiële) leveranciers en branchevereniging);
  • Inrichten van inkooporganisatie;
  • Professionalisering van de inkoop;
  • Opstellen beleid en inregelen beheersmaatregelen t.b.v. de rechtmatigheid;
  • Contractmanagement.

Duurzaam inkopen

De AHK heeft zich, samen met onder andere alle andere hogescholen en universiteiten, verplicht om zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. Dat betekent dat de AHK inmiddels bij al haar aanbestedingstrajecten expliciet rekening houdt met duurzaamheidscriteria. Meer informatie is ook te vinden op www.ahk.nl/duurzaamheid/

Samenwerking

De AHK werkt op het gebied van inkoop en aanbestedingen met een 20-tal hogescholen samen in het Hogescholen Inkoop Platform, met als belangrijkste doelstelling: kennis delen en gebruik maken van elkaars sterke punten.

Sinds een tiental jaren doet de AHK regelmatig samen met UvA/HvA Europese aanbestedingen. Door deze samenwerking zijn synergievoordelen te behalen, wordt de kwaliteit vergroot en vindt grotere efficiëntie plaats in de dienstverlening.

Inkoopvoorwaarden

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten hanteert inkoopvoorwaarden. Op alle offerteaanvragen en opdrachten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten van toepassing.De Voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Download de Algemene Inkoopvoorwaarden AHK. Bekijk hier de Engelse inkoopvoorwaarden.

Contact

Bezoekadres
Jodenbreestraat 3, Amsterdam (Academie voor Theater en Dans, derde verdieping)

Postadres
Postbus 15079, 1001 MB Amsterdam

T 020 527 7709
inkoop@ahk.nl 

Delen