Motivatieformulier enkelvoudig offertetraject

Motivatieformulier enkelvoudig offertetraject

Motivatieformulier enkelvoudig offertetraject
Gebruik dit motivatieformulier altijd voor inkopen voor leveringen en diensten van € 7.500 tot € 50.000 excl. btw (m.u.v. inhuur gastdocenten).
* Een objectieve motivatie kan plaatsvinden in termen van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen door de leverancier, innovatief karakter van het product of de dienst, kennis en ervaring van de leverancier binnen de sector, het creëren van maatschappelijke waarde e.d.
** De totale waarde van een inkoopopdracht wordt bepaald door de som van alle samenhangende (deel)opdrachten (kosten van aanschaf, proefperiode, levering, implementatie, onderhoud, etc.). Alle relevante kosten die aan een inkoopopdracht gerelateerd zijn moeten in de offerte zijn opgenomen. Mocht de totale waarde van de offerte > € 50K bedragen neem dan a.u.b. contact op met de afdeling Centrale Administratie en Inkoop via inkoop@ahk.nl of 7709. Wellicht is er sprake van een Meervoudig Offertetraject, een Nationale of Europese aanbesteding. Uiteraard mogen inkoopopdrachten niet in delen worden opgeknipt om onder een bepaalde inkoopprocedure uit te komen (wettelijk niet toegestaan).
Waarom wordt de inkoopprocedure van een enkelvoudige offertetraject gehanteerd?
Voor inkoopopdrachten met een waarde tot € 50K acht de AHK het disproportioneel om deze in concurrentie uit te vragen vanwege de administratieve belasting voor zowel de AHK als de leveranciers. De waarde en omvang van inkoopopdrachten tot € 50K acht de AHK dermate laag en beperkt dat de procedure van een enkelvoudig offertetraject als beleid geldt. De AHK respecteert hiermee de beginselen van de Gids Proportionaliteit; het één op één gunnen wordt hierbij als reëel beschouwd.
Delen