Concerncontrol

De hoofdtaak van Concerncontrol is het CvB informeren over toekomstige mogelijkheden en risico’s in de breedste zin. Taken zijn onderzoek, auditing en compliancemanagement, financieel beleid en risicomanagement. Daarnaast wordt er aan jaar- en meerjarenplannen en de begroting van de organisatie gewerkt. Concerncontrol attendeert het bestuur op mogelijke investeringen, bewaakt de begroting en adviseert over de financiële situatie waarin de hogeschool zich bevindt.

Delen