Afdeling Huisvesting en beheer

De afdeling Huisvesting en beheer vervult de eigenaarsrol van het vastgoed en is verantwoordelijk voor het optimaal presteren van de gebouwen. De AHK heeft zeven panden in beheer (60.000m2 BVO) en dit is met recht een unieke vastgoedportefeuille in het centrum van Amsterdam. Een groot deel van het technisch onderhoud en beheer is de afgelopen jaren ondergebracht in prestatiecontracten. Huisvesting en beheer voert de regie en coördinatie over deze contracten.

De afdeling zorgt op professionele en deskundige wijze voor de continuïteit en veiligheid van de bestaande huisvesting en de gebouw-gebonden installaties. Het team levert technische services en biedt diverse diensten aan, zoals het uitvoeren van functionele aanpassingen aan ruimtes. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de facilitaire teams van de betreffende gebouwen, alsmede met de projectmanager bij nieuwbouw- en verbouwprojecten.

Delen