Studentendecaan

De studentendecaan informeert en begeleidt studenten bij zowel praktische als persoonlijke zaken die te maken hebben met de studieomstandigheden en het student-zijn. Iedere academie van de hogeschool heeft een eigen studentendecaan. Studenten kunnen bij de decanen onder andere terecht voor de volgende onderwerpen:

 • wet- en regelgeving
 • in- en uitschrijving
 • regelingen rond propedeuse en bindend studie-advies
 • studiefinanciering
 • fondsondersteuning
 • verzekeringen
 • problemen met de studie
 • studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden zoals  ziekte of handicap
 • stoppen of onderbreken van de studie
 • visa en verblijfsvergunningen (voor buitenlandse studenten)
 • klachten- en beroepsprocedures

Ook met persoonlijke vragen en problemen kun je terecht bij de studentendecaan, zoals blessures of ziekte, psychische problemen, familie-omstandigheden, gebrek aan motivatie of andere persoonlijke problemen die studievertraging zouden kunnen opleveren. In overleg met de studentendecaan wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen, want je moet je studie zo goed mogelijk kunnen (blijven) volgen of juist tijdig kunnen besluiten de studie te onderbreken of te staken.

De studentendecaan is tevens de contactpersoon voor buitenlandse studenten en voor studenten met een functiebeperking.De studentendecaan kan overleggen met en verwijzen naar interne en externe instanties. Gesprekken met de studentendecaan zijn vertrouwelijk en persoonlijke informatie wordt zorgvuldig behandeld. Over het algemeen geldt: hoe eerder je langskomt, des te beter kun je worden geadviseerd.

De studentendecanen

Breitner Academie Sabine Brand sabine.brand@ahk.nl
Academie van Bouwkunst Mildred van der Zwan mildred.vanderzwan@ahk.nl 
Conservatorium van Amsterdam Heleen de Kam heleen.dekam@ahk.nl
Nederlandse Filmacademie Timon Hagen timon.hagen@ahk.nl
Reinwardt Academie Bob Crezee (jaar 1) bob.crezee@ahk.nl
Reinwardt Academie Joppe Knoester (overige jaren) joppe.knoester@ahk.nl
Academie voor Theater en Dans Timon Hagen timon.hagen@ahk.nl
DAS Theatre Juul Beeren juul.beeren@ahk.nl
master Kunsteducatie Juul Beeren juul.beeren@ahk.nl
Delen