Voor het kunstonderwijs gelden vanwege de selectie van studenten andere inschrijfprocedures dan bij de meeste andere opleidingen in het hoger onderwijs. Daarom meld je je eerst bij de opleiding zelf voor de selectieprocedure. Deze aanmelding is geen inschrijving, en verplicht ook niet tot inschrijving. Pas als je tot de opleiding bent toegelaten, kun je je voor de opleiding inschrijven. Voor de bacheloropleidingen van de Nederlandse Filmacademie geldt een uitzondering op deze regel: hier begint de procedure met je inschrijving in Studielink.

Toelating
De toelatingsprocedures en -eisen in het kunstvakonderwijs verschillen per opleiding en vaak zelfs per studierichting. Om toegelaten te worden tot een bacheloropleiding van de AHK moet je in ieder geval in bezit zijn van een diploma vwo, havo, mbo (niveau 4) of een getuigschrift van gelijkwaardig of hoger niveau. Voor toelating tot een voortgezette of masteropleiding geldt dat in ieder geval een bacheloropleiding moet zijn afgerond.

Wie aan een opleiding voor een kunstberoep wil beginnen, moet over mogelijkheden beschikken om later in dat beroep werkzaam te zijn. Er worden daarom hoge eisen gesteld aan talent, vaardigheden, disciplines, motivatie en voor een aantal richtingen ook aan fysieke mogelijkheden. Bij de meeste opleidingen in het kunstonderwijs wordt bij de toelating geselecteerd. De wijze waarop dit gebeurt, verschilt per opleiding en varieert van het doen van auditie tot het laten zien van eigen werk of het schrijven van een motivatie. Voor een aantal uitvoerende opleidingen is een vooropleiding een vereiste. Er zijn ook opleidingen die oriëntatiecursussen aanbieden.

Meer informatie over de toelating en selectieprocedures van de opleidingen aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zijn te vinden op de sites van de opleidingen.

Studiekeuzecheck

Als je een opleiding in het hoger onderwijs gaat volgen, heb je recht op een studiekeuzecheck om te bekijken of de opleiding waarvoor je kiest ook echt bij je past. Deze regeling is echter alleen van toepassing op opleidingen met een open inschrijving. Binnen de AHK is dat alleen de bachelor Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie. Voor deze opleiding geldt dat je je moet aanmelden vóór 1 mei om verzekerd te zijn van een plaats. Je hebt dan ook recht op een studiekeuzecheck. Meld je je na 1 mei aan, dan is de test verplicht en is niet gegarandeerd dat je wordt toegelaten. De studiekeuzecheck is niet van toepassing op alle overige opleidingen van de AHK. In het kunstonderwijs wordt immers in de selectieprocedure al uitgebreid getoetst of je geschikt bent voor de opleiding.

Delen
 

Inschrijven

Stappenplan

 

Geldzaken

Meer informatie over het collegegeld en studiefinanciering