Voor vrijwel alle opleidingen in het kunstonderwijs geldt een selectieprocedure in verband met het beperkte aantal plaatsen. De selectie kan bestaan uit een of meer auditierondes, een toelatingsexamen en/of een beoordeling van je portfolio. De toelatingsprocedure is tevens een check voor jezelf om te bepalen of de opleiding ook echt bij je past. De bachelor Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie kent geen strikte selectieprocedure maar biedt een studiekeuzecheck aan.

Toelatingseisen

De toelatingsprocedures en -eisen in het kunstvakonderwijs verschillen per opleiding en vaak zelfs per studierichting. Om toegelaten te worden tot een bacheloropleiding van de AHK moet je in ieder geval in bezit zijn van een diploma vwo, havo, mbo (niveau 4) of een getuigschrift van gelijkwaardig of hoger niveau. Voor toelating tot een voortgezette of masteropleiding geldt dat je in ieder geval een bacheloropleiding moet hebben afgerond.

Wie aan een opleiding voor een kunstberoep wil beginnen, moet over mogelijkheden beschikken om later in dat beroep werkzaam te zijn. Er worden daarom hoge eisen gesteld aan talent, vaardigheden, disciplines, motivatie en voor een aantal richtingen ook aan fysieke mogelijkheden. De wijze en criteria waarop de selectie plaatsvindt, verschilt per opleiding en varieert van het doen van auditie tot het laten zien van eigen werk of het schrijven van een motivatie. Voor een aantal uitvoerende opleidingen is een vooropleiding een vereiste. Er zijn ook opleidingen die oriëntatiecursussen aanbieden.

Aanmelden

Op de website vind je bij alle opleidingen de procedure die je moet doorlopen om je aan te melden. In veel gevallen begin je door je aan te melden voor de opleiding via Studielink, waarbij geldt dat dit geen inschrijving is en ook niet verplicht tot inschrijving. Bij het Conservatorium van Amsterdam en de opleidingen van de Academie voor Theater en Dans meld je je eerst aan bij de opleiding, en schrijf je je pas in via Studielink nadat je bent toegelaten. Lees dus goed welke procedure op jouw opleiding van toepassing is.

Studiekeuzecheck

Als je een opleiding in het hoger onderwijs gaat volgen, heb je recht op een studiekeuzecheck om te bekijken of de opleiding waarvoor je kiest ook echt bij je past. Deze regeling is echter alleen van toepassing op opleidingen met een open inschrijving. Binnen de AHK is dat alleen de bachelor Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie. De studiekeuzecheck is een verplicht onderdeel van de aanmelding. Voor deze opleiding geldt dat je je moet aanmelden vóór 1 mei om verzekerd te zijn van een plaats. Na 1 mei is het niet gegarandeerd dat je wordt toegelaten. De studiekeuzecheck is niet van toepassing op alle overige opleidingen van de AHK. In het kunstonderwijs wordt immers in de selectieprocedure al uitgebreid getoetst of je geschikt bent voor de opleiding.

Delen
 

Inschrijven

Stappenplan

 

Geldzaken

Meer informatie over het collegegeld en studiefinanciering