Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) leidt musici op voor het nationale en internationale werkveld, op het hoogste niveau. Het CvA biedt hiertoe bachelor- en masteropleidingen in alle genres, een docentenopleiding en de nationale opleiding voor jong toptalent. Door dit complete aanbod van genres en trajecten is het CvA niet alleen een volledige afspiegeling van het actuele muzieklandschap, maar speelt het ook een actieve rol in de vormgeving daarvan. Met een populatie van zo’n twaalfhonderd studenten, een uitstekend docentencorps en gesitueerd in het hart van Amsterdam, is het CvA in staat op te leiden voor het topsegment van het nationale en internationale werkveld.

De afdeling huisvesting en facilitair beheer zoekt een:

Hoofd Facilitaire Zaken

Het ambitieniveau is hoog. Het Hoofd Facilitaire zaken speelt hierbij een belangrijke rol en is in staat de ontwikkelingen binnen het CvA te vertalen naar facilitair beleid en dienstverlening. Hij/ zij bouwt verder aan het team en de afdeling, zowel aan de structuur als de cultuur. Het CvA is naast een school ook een podium en naast de reguliere facilitaire dienstverlening is de afdeling tevens verantwoordelijk voor beheer van instrumenten, apparatuur en informatiesystemen.

Functies binnen de afdeling waaraan leiding wordt gegeven zijn teamcoördinatoren, huismeesters, geluid-, licht- en opnametechnici, student-assistenten en receptionisten/telefonisten. De span of control bedraagt maximaal 30 personen.

Functie-inhoud
Het Hoofd Facilitaire Zaken: 

 • geeft (gedelegeerd) integraal leiding aan medewerkers van de afdeling CvA Facilitaire Zaken; 
 • richt de afdeling in naar werkprocessen, producten en diensten en stemt af met de CvA-directie over de beleidsmatige doelen en de te leveren resultaten;
 • formuleert doelen en uitgangspunten voor vernieuwing en verbetering van de service en producten;
 • stelt het beleidsplan en activiteiten/uitvoeringsplan van de afdeling op;
 • evalueert de service van de afdeling en formuleert op basis hiervan concrete (jaarlijkse) oplossingen en aanbevelingen; 
 • houdt toezicht op de kwaliteit en transparantie van de (digitale) informatievoorziening en administratie(s) en levert periodiek verslaglegging op;
 • adviseert over projectmatige verandertrajecten en fungeert hierbij als klankbord voor de directie.

Profiel 
De gezochte kandidaat is:

 • een ervaren manager binnen organisaties met een complexe dienstvraag;
 • een gesprekspartner die op verschillende niveaus kan communiceren, in staat om weerstanden te overwinnen en draagvlak te creëren;
 • een teambuilder met sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • een generalist met oog voor diepere implicaties en samenhang met aangrenzende disciplines of vakgebieden;
 • servicegericht en bereid om op onregelmatige tijden te werken;
 • in bezit van humor en relativeringsvermogen;
 • in bezit van een “hands on” mentaliteit;
 • in staat om een VOG te overleggen.
Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de hbo-cao in schaal 11 (brutosalaris bij een volledige aanstelling varieert tussen € 3560,72 en € 4892,31 bruto per maand en is afhankelijk van opleiding en ervaring). Het betreft een aanstelling voor in eerste instantie één jaar, met (bij goed functioneren) uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Er is sprake van een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke van der Wijk, directeur, via vacature-cva@ahk.nl. Sollicitaties, voorzien van curriculum vitae, kunnen per e-mail worden verstuurd aan vacature-cva@ahk.nl. De inzendtermijn sluit op 8 maart.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, alleen persoonlijke sollicitaties worden in behandeling genomen.

Wellicht bent u niet geïnteresseerd in de vacature maar draagt u wel het muziekonderwijs een warm hart toe. Kijkt u dan eens op https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/studie/studeren-aan-het-cva/beurzen/stichting-musici-van-morgen/doneer/ .

Reageren voor
Organisatieonderdeel

Conservatorium van Amsterdam

Aanstellingsomvang

1 fte

Salarisniveau

schaal 11 (brutosalaris bij een volledige aanstelling varieert tussen € 3560,72 en € 4892,31 bruto per maand en is afhankelijk van opleiding en ervaring)

Plaatsingsdatum
Dienstverband

aanstelling voor in eerste instantie één jaar, met (bij goed functioneren) uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd

Terug naar lijst
Delen