De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) leidt studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK staat voor excellent opleiden: uitstekende docenten helpen bijzonder getalenteerde studenten hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit vakmanschap en traditie, met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid met het internationaal toonaangevende werkveld waarvan Amsterdam de spil is. De AHK biedt opleidingen op bachelor-, master- en gevorderd niveau in de volgende vakken: beeldende kunst en vormgeving in het onderwijs, muziek, film, theater, dans, museologie, architectuur en kunsteducatie.

De AHK streeft ernaar een inclusieve en diverse hogeschool voor de kunsten te worden en heeft diversiteit en inclusie tot een prioriteit en een van de pijlers van haar Strategisch Plan 2018-2023 gemaakt. Om inclusie en diversiteit als onderwerp in het onderzoek te versnellen, heeft het College van Bestuur besloten een lector Social Justice and Diversity in the Arts aan te stellen die praktijkgericht onderzoek initiëert, ontwikkelt en uitvoert en bijdraagt aan de totstandkoming van een inclusieve kunst- en cultuursector in combinatie met kunsteducatie.

Lector in Social Justice and Diversity in the Arts

De AHK zoekt een lector op het gebied van Social Justice and Diversity in the Arts die een transformatieve benadering zal brengen in het hedendaagse kunstonderwijs en de beroepspraktijk met betrekking tot sociale rechtvaardigheid en diversiteit in de samenleving. De lector is een bruggenbouwer die actief zoekt naar mogelijkheden voor gezamenlijke impact gedreven initiatieven op het snijvlak van onderwijs en de kunst- en cultuursector. De succesvolle kandidaat zal systematisch bijdragen aan een inclusieve kunst- en cultuursector en kunsteducatie door kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Bovendien draagt de kandidaat bij aan de vernieuwing van het curriculum binnen de AHK en stimuleert deze studenten tot participatie door middel van onderzoeksopdrachten, stages en afstudeeropdrachten. De link met het onderwijs is essentieel en de succesvolle kandidaat dient affiniteit te hebben met didactische en sociale vaardigheden om kennisverspreiding te waarborgen. De lector wordt ondersteund door het Onderzoekscentrum AHK en is direct gepositioneerd onder het College van Bestuur met functionele ondersteuning vanuit het Servicebureau.

De nieuwe lector:

  • is een zichtbaar en erkend artistiek onderzoeker en vakgenoot op een relevant onderwerp voor Social Justice and Diversity in the Arts, een PhD of gelijkwaardige academische graad is vereist;
  • heeft praktische kennis op een gebied relevant voor het thema Social Justice and Diversity;
  • kan een duidelijke visie en strategie verwoorden en ontwikkelen voor de nieuwe onderzoekslijn en de toekomstige positionering hiervan binnen de AHK en in de cultuur- en kunstensector in het algemeen;  
  • zorgt voor een passende betrokkenheid binnen en buiten de AHK;
  • is een pleitbezorger van gemeenschapsvorming, betreffende academisch personeel, ondersteunend personeel en studenten;  
  • is in staat om het transformatieve potentieel van de onderzoekslijn Social Justice and Diversity in the Arts te benutten en is bereid en in staat om verandering teweeg te brengen met innovatieve en inspirerende benaderingen;
  • is intrinsiek gemotiveerd om contact te leggen met andere relevante kenniscentra en belanghebbenden in het werkveld om te co-creëren en impact te maken;
  • staat bekend om een grensverleggende gedrevenheid en ondernemingszin en beschikt over een groot potentieel om kansen te identificeren en fondsen te werven voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden.  

Gezien de bovengenoemde uitdagingen zou het een voordeel zijn als de nieuwe lector/onderzoeker bekend is met de Nederlandse geschiedenis, het Nederlandse discours over sociale rechtvaardigheid en diversiteit en met de Nederlandse academische en culturele sector. De bereidheid om samen te werken in interdisciplinaire netwerken binnen de academische en de kunstensector, en de bereidheid om de Nederlandse taal te leren, zijn een vereiste. De rol van lector kan worden ingevuld door een duo van personen met een complementair profiel die een succesvolle geschiedenis van eerdere samenwerkingen met elkaar hebben.

Lees ook de volledige (Engelstalige) vacaturebeschrijving op de website van Perret Laver, executive search.

Arbeidsvoorwaarden

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten biedt een inspirerende en uitdagende internationale en academische omgeving. De aangeboden functie is op basis van 0,8 fte voor een periode van 4 jaar. Het salaris bedraagt maximaal € 7.284,86 per maand op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%. Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de cao voor de Hogescholen.

Inlichtingen

De executive search firma Perrett Laver staat het selectiecomité bij in de zoektocht naar kandidaten voor de rol. Sollicitaties dienen te bestaan uit een begeleidende brief waarin de motivatie en de kwalificaties voor de functie worden toegelicht en een volledig curriculum vitae.

Voor informele inlichtingen en vragen over de functie kunt u contact opnemen met Perrett Laver op +31 (0)20 240 9341 of karunika.kardak@perrettlaver.com. Sollicitaties kunnen worden geüpload via www.perrettlaver.com/candidates, onder vermelding van referentienummer 5386. De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties voor deze functie is vrijdag 3 december 2021 om 9.00 uur (CET).

Sollicitaties zullen eind november door het selectiecomité in behandeling worden genomen. Perrett Laver zal in december verkennende gesprekken voeren met de kandidaten op de longlist en het selectiecomité zal vervolgens in januari 2022 bijeenkomen om een shortlist van kandidaten vast te stellen. Deze personen zullen worden uitgenodigd voor formele gesprekken voor de functie, die in januari zullen plaatsvinden. De selectie van en onderhandelingen met de voorkeurskandidaat zullen daarna plaatsvinden.

Reageren voor
Aanstellingsomvang

0,8 fte

Salarisniveau

maximaal € 7.284,86 per maand op basis van een fulltime dienstverband

Plaatsingsdatum
Terug naar lijst
Delen