De Breitner Academie, de Academie van Bouwkunst, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie voor Theater en Dans vormen samen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). In tal van specialistische hbo-studierichtingen op bachelor- en masterniveau leidt de AHK studenten op tot het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK streeft ernaar om een inclusieve organisatie te zijn, waar iedereen zich welkom en gezien voelt.

Binnen de AHK is de medezeggenschap zowel centraal als decentraal georganiseerd. De centrale medezeggenschap (Hogeschoolraad) verhoudt zich tot het College van Bestuur. Decentraal zijn er academieraden en opleidingscommissies die zich tot de directeuren verhouden.

Voor de ondersteuning van de medezeggenschap is onlangs het Bureau Medezeggenschap opgericht. Dit bestaat uit een hoofd en meerdere ambtelijke secretarissen, samen ondersteunen zij alle AHK-medezeggenschapsraden en -commissies. Het Bureau Medezeggenschap ressorteert onder de directeur van het Servicebureau, maar functioneert in de praktijk, gegeven de positie van de medezeggenschap, onafhankelijk.

Voor het Bureau Medezeggenschap van de AHK zijn we op zoek naar drie

Secretarissen medezeggenschap

Er zijn drie openstaande vacatures; we zoeken een Secretaris medezeggenschap voor 0,8 fte en twee Secretarissen medezeggenschap voor 0,5 fte.

Wat ga je doen?
Ondersteunende taken

 • het verzamelen en analyseren van informatie, het verrichten van voorstudies over zaken welke binnen of buiten de hogeschool spelen;
 • het inhoudelijk voorbereiden en verslaan van intern overleg of overleg met de bestuurder (agenda, overlegstukken);
 • het adviseren van de medezeggenschap (bestuur, leden en/of commissies en werkgroepen over wettelijke (on)mogelijkheden voor medezeggenschapsactiviteiten en aanpak);
 • het inhoudelijk assisteren en adviseren van de medezeggenschap tijdens diverse vormen van overleg en besluitvorming;
 • het bewaken van termijnen voor instemming en/of advies.    

Secretariële taken

 • het organiseren en faciliteren van diverse vormen van medezeggenschapsoverleg;
 • het verzorgen van de correspondentie van de medezeggenschap;
 • het beheren van het medezeggenschapsarchief.

Communicatietaken

 • het formuleren van medezeggenschapsinformatie en berichten die geplaatst worden op hogeschoolmedia (intranet, bulletinboards, etc.);
 • het initiëren, stimuleren en organiseren van (nieuwe) mogelijkheden om medezeggenschap een zo breed mogelijke verspreiding en bekendheid te geven.

Personeelstaken

 • het bijhouden en beheren van het leden- en adressenbestand;
 • het organiseren van verkiezingen;
 • het introduceren van nieuwe leden;
 • zorgdragen voor de workflow van aanstelling, betaling en afmelden;
 • het organiseren en bijwonen van scholingsdagen.

Wat breng je mee?

 • kennis van algemene secretarieel-administratieve methoden en technieken;
 • bij voorkeur kennis van diensten en onderwijsvormen binnen het onderwijs;
 • gevoel voor de formele en informele structuren van de hogeschool;
 • inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, bij voorkeur op het gebied van medezeggenschap;
 • vaardigheid in het opstellen van notities en verslagen;
 • vaardigheid in het redigeren en schrijven van teksten;
 • uitstekende beheersing van het Nederlands en een goede beheersing van de Engelse taal;
 • oplossingsgerichte vaardigheden en het vermogen om samen te werken.

Profiel
Je hebt een opleiding op hbo-niveau genoten of hebt ervaring opgedaan op dat niveau in een soortgelijke functie, bij voorkeur in een sector die verwantschap heeft met de AHK. Als je kennis van medezeggenschap en de Wet op het hoger onderwijs hebt, is dat een pre. Systeem- en applicatiekennis van Microsoft Office en Teams is voor deze functie essentieel. Wij zoeken een teamspeler met een proactieve werkhouding die stressbestendig en bewust van de eigen positie is, en die een goed gevoel voor verhoudingen heeft. Je moet goed kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Je bent een enthousiast en sociaal persoon die zich transparant en open opstelt. Daarbij sta je open voor feedback en bent betrouwbaar. Je bent iemand die zich gemakkelijk en zelfstandig binnen de AHK beweegt en beschikt over een dienstverlenende instelling. Bij de AHK is diversiteit een speerpunt, voor de medezeggenschap is het van groot belang dat de stemmen van alle leden, studenten en medewerkers, gehoord worden, ongeacht iemands achtergrond. Om deze redenen streven we naar een divers samengesteld Bureau Medezeggenschap. We lezen graag in je sollicitatiebrief hoe jij daaraan kan en wil bijdragen. In de selectieprocedure wordt hier rekening mee gehouden.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo. De functie is gewaardeerd in schaal 8 (medewerker management ondersteuning C, max. € 3.479,90 bruto per maand bij een volledig dienstverband). Inschaling is mede afhankelijk van opleiding en ervaring. Er is sprake van een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een dertiende maand. Het betreffen vaste formatieplaatsen met in eerste instantie een aanstelling voor een jaar. Het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist bij indiensttreding.

Inlichtingen

Voldoe je aan bovenstaande functie-eisen en ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae voor 2 oktober 2020 naar vacature-sb@ahk.nl onder vermelding van ‘vacature secretaris medezeggenschap’ en meld voor hoeveel fte je beschikbaar bent. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Eleonora van Vloten, Hoofd Bureau Medezeggenschap, via eleonora.vanvloten@ahk.nl. Het eerste gesprek vindt (mogelijk online) plaats in de week van 5 oktober.

Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

Reageren voor
Organisatieonderdeel

AHK

Aanstellingsomvang

eenmaal 0,8 fte en tweemaal 0,5 fte

Salarisniveau

schaal 8 (medewerker management ondersteuning C, max. € 3.479,90 bruto per maand bij een volledig dienstverband)

Plaatsingsdatum
Terug naar lijst
Delen