De Reinwardt Academie is het enige opleidingsinstituut op hbo-niveau in Nederland voor allround erfgoedprofessionals. De academie verzorgt de bachelor Cultureel erfgoed en de internationale master Applied Museum and Heritage Studies. Aan de Reinwardt Academie studeren zo'n zeshonderd studenten en er werken ongeveer zestig medewerkers. Praktijkervaring is een belangrijk onderdeel van het curriculum en wordt opgedaan door middel van stages, opdrachten en projecten in samenwerking met instellingen binnen en buiten het erfgoedveld. 

De Reinwardt Academie maakt deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), waartoe ook de Breitner Academie, de Academie van Bouwkunst, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie en de Academie voor Theater en Dans behoren. De AHK neemt nationaal en internationaal een prominente plaats in binnen het onderwijs, de kunsten en het culturele leven. De zes academies bevinden zich op bijzondere locaties in het centrum van Amsterdam. 

De Reinwardt Academie is op zoek naar een  
 

Studentendecaan

Het onderwijs binnen de Reinwardt Academie ondergaat een inhoudelijke en organisatorische verandering. Zowel voor de bachelor als voor de Engelstalige master werken we aan geëngageerd, actueel en innovatief erfgoedonderwijs, in samenwerking met de beroepspraktijk en in afstemming met het onderzoek binnen het lectoraat Cultureel erfgoed. In september 2020 zijn we gestart met een vernieuwd propedeusejaar van de bachelor. Voor onze eerstejaars bachelorstudenten zoeken we een decaan die samen met de decaan van de andere studiejaren verantwoordelijk is voor de begeleiding van studenten op een aantal specifieke terreinen.

Wat ga je doen?
De studentendecaan die wij zoeken:

  • informeert, adviseert, begeleidt en verwijst (aankomende) studenten op het gebied van studentgerelateerde vragen en problemen. Deze betreffen vooral randvoorwaarden voor de studie: financiën, inschrijving en voorzieningen voor studenten met een ondersteuningsvraag; 
  • heeft een signaalfunctie waar het studentenbeleid en studentbegeleiding betreft; 
  • speelt een rol bij de bindend studieadviezen in het eerste jaar;
  • werkt zelfstandig en onderhoudt tegelijkertijd een goede samenwerkingsrelatie met verschillende betrokkenen binnen de academie. 

Wat vragen we?
De kandidaat die wij voor ogen hebben:

  • heeft minimaal drie jaar recente ervaring als studentendecaan, bij voorkeur in het hbo;
  • kan inspelen op verschillende (culturele, religieuze, sociaaleconomische en gezins-) achtergronden bij het begeleiden van studenten;
  • is op de hoogte van de uiteenlopende studentenvoorzieningen en van relevante  onderwijswet- en regelgeving;
  • denkt analytisch, heeft uitstekende adviesvaardigheden en is een echte teamspeler.

Binnen de Reinwardt Academie streven we naar een zo divers mogelijk team op het gebied van o.a. gender, culturele achtergrond en leeftijd. Kandidaten met een biculturele achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren. 
 

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 10 (maximaal € 4.307,66 bruto per maand bij een volledig dienstverband). Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo. Inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Er is sprake van een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft vooralsnog een tijdelijke formatieplaats van een jaar. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist bij indiensttreding.

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je een contact opnemen met Nel van Dijk, directeur van de Reinwardt Academie, via nel.vandijk@ahk.nl. Sollicitaties, voorzien van motivatiebrief en curriculum vitae, kunnen per e-mail worden verstuurd aan de Reinwardt Academie via vacature-rwa@ahk.nl onder vermelding van ‘vacature decaan’. De inzendtermijn sluit op maandag 21 juni 2021; de eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op vrijdag 25 juni, de tweede ronde op woensdag 30 juni. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Reageren voor
Organisatieonderdeel

Reinwardt Academie

Aanstellingsomvang

0,4 fte

Salarisniveau

in schaal 10 (maximaal € 4.307,66 bruto per maand bij een volledig dienstverband)

Plaatsingsdatum
Dienstverband

Een tijdelijke formatieplaats van een jaar

Terug naar lijst
Delen