Collectie

De bibliotheek beschikt over:

Naslagwerken, encyclopedieën
Deze geven informatie over de meest uiteenlopende muziekonderwerpen; ze zijn uitsluitend ter inzage.

Boeken over muziek
Deze collectie bevat literatuur over componisten, uitvoerenden, instrumenten, muziekgeschiedenis, muziektheorie, enz.

Bladmuziek en partituren
Er is bladmuziek beschikbaar voor allerlei instrumenten en ensembles. Song-, real- en fakebooks zijn alleen ter inzage. Tevens bezit de bibliotheek liederen en piano-uittreksels van opera’s, oratoria en musicals. Van de belangrijkste orkest- en kamermuziekwerken zijn partituren aanwezig.

Koor- en orkestmateriaal
Deze collectie wordt niet uitgeleend, er kunnen wel kopieën gemaakt worden hetgeen echter niet betekent dat er van uitgevoerd kan worden. Dit materiaal moet minstens één dag van tevoren worden aangevraagd.

Tijdschriften
Er ligt een vijftigtal tijdschriften over muziek en (muziekvak-)onderwijs ter inzage.

Cd’s, dvd’s, elpees, cassettes
Er is een collectie audiovisuele materialen beschikbaar. Deze wordt alleen aan docenten uitgeleend als lesmateriaal. Alleen docenten en studenten van het Conservatorium van Amsterdam hebben toegang tot de luister- en opnamefaciliteiten.

Scripties en leerplannen
De door de studenten vervaardigde scripties en de leerplannen zijn ter inzage en worden niet uitgeleend.

Antiquarische boeken
Er is een kleine collectie antiquarische boeken, waarvan de oudste boeken uit de 17e eeuw dateren. Deze boeken kunnen alleen ter plekke geraadpleegd worden. Dit materiaal moet één dag van tevoren worden aangevraagd.

Delen