Uitleenvoorwaarden

Om te mogen lenen, moeten studenten, docenten en medewerkers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, én externen zich inschrijven bij de bibliotheek van de Academie voor Theater en Dans. Studenten en medewerkers zijn verplicht een eenmalige machtiging van 100 euro te ondertekenen. Dit bedrag wordt geïnd zodra men in gebreke blijft. Externen zijn verplicht een contante borg van 100 euro te betalen. Zij ontvangen hiervoor een bewijs van ontvangst.

Bij inschrijving  moeten de studenten en medewerkers een college- of medewerkerspas én bankpas tonen.
Externen zijn verplicht een borg van 121 euro te ondertekenen.

Hoeveel boeken mag je lenen?

  • Maximaal aantal te lenen boeken:  studenten: 10, docenten/medewerkers: 15, externen: 4;
  • Uitleentermijn: 4 weken, met mogelijkheid tot (telefonisch) verlengen. Het is mogelijk uitgeleende werken te reserveren;
  • Niet of beperkt uitgeleend worden: naslagwerken, tijdschriften, videobanden, dvd’s en bladmuziek;
  • Boeteregeling: bij overschrijding van de uitleentermijn wordt boete berekend (10 cent per dag, per boek);
  • Bij verlies of beschadiging blijft de officiële lener aansprakelijk.
Delen