Databanken, catalogi en websites geselecteerd door de AHK-bibliotheken

Behalve een eigen catalogus hebben de bibliotheken van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ook licenties afgesloten met diverse aanbieders van gespecialiseerde databanken. Deze vind je hieronder. Tevens zijn interessante websites en catalogi opgenomen.

Adamnet
Samenwerkingsverband van Amsterdamse bibliotheken, variërend van EYE, OBA, UB, Atria, Boekmanstichting tot bibliotheken van Amsterdamse musea. De collecties van 18 bibliotheken zijn doorzoekbaar via een groepscatalogus.

Artdiscovery
Artdiscovery is een groepscatalogus binnen WorldCat van internationale kunstbibliotheken, zoals het Getty Research Institute. In Nederland zijn aangesloten het Rijksmuseum en de Rijks Kunsthistorische Dienst. Deze groepscatalogus maakt het mogelijk gericht te zoeken binnen de collecties van de aangesloten kunstbibliotheken. Voor een ruimere zoekfunctie ga naar WorldCat (zie daar).

Beeld en Geluid op school
Beeld en Geluid op school (voorheen Academia) geeft toegang tot video- en beeldmateriaal uit de archieven van de publieke omroep vanaf 1955 tot heden. De collectie bevat Nederlandse televisie-uitzendingen, Polygoon bioscoopjournaals, collecties van cineasten en documentairemakers, radio- en muziekcollecties. Met o.a. Dossier Muziek. Kies voor Inloggen met Surf.

Delpher
Ruim 1 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften.

Google Scholar
Google Scholar biedt een manier om te zoeken op wetenschappelijke literatuur. Gezocht kan worden naar de meest uiteenlopende disciplines en bronnen. Via toevoeging van pdf bij de zoekterm, zijn online toegankelijke artikelen en documenten te vinden.

HathiTrust
Een grootschalig repository van onderzoeksinstituten en bibliotheken wereldwijd. De gehele repository is full text te doorzoeken.

HBO Kennisbank
Op de HBO-kennisbank zijn afstudeerscripties te vinden van studenten van 25 hogescholen.

JSTOR
JSTOR is een digitale bibliotheek die onderzoekers, docenten en studenten met elkaar verbindt, en meer dan 1500 academische tijdschriften, boeken en bronnen aanbiedt. De AHK heeft een licentie voor Arts & Sciences III, VIII, XI en XIII. Om gebruik te maken van full text artikelen moet ingelogd worden binnen het AHK-netwerk.

Kennisbank Diversiteit en Emancipatie
Een landelijke kennisbank met beschrijvingen van documenten die betrekking hebben op het werkveld van IDEM: discriminatie, LHBT-emancipatie, integratie en discriminatie.

Kennisportal onderwijs
De kennisportal onderwijs geeft toegang tot 26 verzamelingen van Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk.

Kohnstamm Instituut
Het Kohnstamm Instituut doet onderzoek op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp.

Koninklijke Bibliotheek
In deze catalogus staan beschrijvingen van boeken, tijdschriften, handschriften, kranten, kaarten en bladmuziek.

LexisNexis
LexisNexis geeft toegang tot de dagelijkse geactualiseerde digitale archieven van de landelijke dagbladen: Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Het Parool, Trouw, de Volkskrant. Een recensie, interview of artikel uit deze bladen is vanaf vijf jaar geleden tot op heden snel opgezocht.

LKCA
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) biedt informatie op het gebied van kunst- en cultuureducatie. De informatiebank van het LKCA bevat vakliteratuur over beleid en praktijk en onderzoek op het gebied van cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie/amateurkunst. Het zijn publicaties, tijdschriftartikelen, scripties, onderwijsmethoden, beleidsplannen en filmpjes, meestal met een link naar de oorspronkelijke bron.

Onderwijsdatabank
Een databank met vakliteratuur, onderzoeken, leermiddelen, websites, apps, tijdschriftartikelen etc.

Scripties Online
Met Scripties-online is het mogelijk om in een keer de elektronische archieven met afstudeerscripties van Nederlandse universiteiten en hogescholen te doorzoeken.

Woordenboeken
Online woordenboek. Vertaalt vanuit alle talen naar alle talen.

Worldcat
WorldCat biedt toegang tot de collecties en diensten van meer dan 10.000 bibliotheken over de hele wereld. Na het invoeren van de postcode is te zien in welke dichtstbijzijnde bibliotheek de gevonden titel zich bevindt.

Architectural Publications Index (API)
Bestand met 250.000 beschrijvingen van artikelen uit ongeveer 300 internationale architectuurtijdschriften vanaf 1972.

Art & Architecture Source
De grootste full-text onderzoeksdatabase voor beeldende kunst, met de nadruk op fijne, decoratieve en commerciële kunst, en architectuur en architectonisch ontwerp. Met een sterke internationale dekking biedt het honderden full-text kunstjournaals, tijdschriften en boeken, plus gedetailleerde indexering en samenvattingen en duizenden afbeeldingen.

Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
In deze beeldbank zijn foto's, prenten en (bouw-)tekeningen te vinden van en over Amsterdam.

Het Nieuwe Instituut
Catalogus van Het Nieuwe Instituut, voorheen van het NAi met beschrijvingen en afbeeldingen van personen, publicaties, tekeningen en objecten.

Bonas Archiwijzer
Inventarisatie van ongeveer 200 ontwerpers met publicaties, tekeningen en objecten.

TU Delft
Website van de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft

Wageningen Universiteit
Bibliotheek Wageningen Universiteit

Academie van Bouwkunst - Kaartenserver
De bibliotheek van de Academie van Bouwkunst heeft licenties afgesloten voor digitale kaarten. Aan het gebruik van deze kaarten zijn gebruiksvoorwaarden (PDF) verbonden. Deze bestanden zijn te downloaden vanaf de computers in de bibliotheek van de academie onder  inlog met een AHK-account. Het aanbod van digitale kaarten omvat:
- Kleinschalige Basiskaart Amsterdam (KBKA)
- Grootschalige Basiskaart Amsterdam (GBKA)
- Top-10 Vector NL kaarten
- Bodemkaarten (scans en GIS)
- Geomorfologische kaarten (scan en GIS)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens.

Beeldbank Kaarten en Atlassen
Deze beeldbank van de Universiteit van Amsterdam van de kaarten- en atlassencollectie bevat beelden en beschrijvingen van belangrijke en opmerkelijke cartografische documenten uit de kaarten- en atlassencollectie  Opgenomen zijn geselecteerde oude kaarten, merendeels van vóór 1900. Studenten kunnen tegen gereduceerd tarief kaarten plotten op A0 formaat.

Historische kaarten
Via deze online collectie zijn meer dan 60.000 historische kaarten wereldwijd te doorzoeken.

Interactieve kaarten Amsterdam
De Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam beheert deze website maps.amsterdam.nl. De website wordt gebruikt voor het tonen van interactieve kaarten.

Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)
PDOK biedt een ruime keus aan digitale geo-informatie van de overheid. Die informatie kunt u op de website gratis opvragen als dataservices en –bestanden. Ook kunnen geografische dat (TOP10NL, TOP24 en TOP50 raster) gedownload worden om via een Geografisch Informatie Systeem (GIS) te bekijken.

TopoTijdreis
Deze website ontsluit 200 jaar topografie.

Waterstaatskaart
Alle gescande waterstaatskaarten van Nederland zijn samengevoegd tot één groot landelijk geo-gerefereerd ecw-bestand. De randschriften met de beschrijvingen zijn apart opgeslagen en via een muisklik via services oproepbaar. Voor verdere informatie over deze kaarten: zie document in beschrijvende documentatie.

AATA Online
Een grote databank met artikelen over behoud en conservering van cultureel erfgoed.

Art & Architecture Source
De grootste full-tekst onderzoeksdatabase voor beeldende kunst en architectuur. 

Artcyclopedia
Een encyclopedie waarin kunstenaars en kunstwerken zijn te vinden met een link naar de betreffende museumcollectie.

Artlibraries.worldcat
Binnen Worldcat een speciaal op kunst gerichte zoekmachine die resultaten toont van in kunstbibliotheken aanwezige publicaties.

Arttube.nl
Online videokanaal met video’s over kunst en design van musea uit Nederland en Vlaanderen. Ook veel lesmateriaal.

Europeana
Een databank waar miljoenen afbeeldingen van voorwerpen uit kunstcollecties in Europa gezocht kunnen worden.

EYE Catalogus
Via een inlog kan gezocht worden naar informatie over films, foto's, affiches, soundtracks en andere collecties.

Googleartproject
Afbeeldingen zoeken op kunstenaars, kunstwerken, collecties – inloggen met Gmail om verzameling te maken.

LKCA
Publicaties, tijdschriftartikelen, scripties, onderwijsmethoden, beleidsplannen en filmpjes, vakliteratuur over beleid en praktijk en onderzoek op het gebied van cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie/amateurkunst.

RKD
Website van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis die ingang biedt in talloze (kunstenaars)archieven.

Webgallery of art
Een doorzoekbare database van afbeeldingen uit de Europese beeldende kunst en architectuur (3de tot en met 19e eeuw)

AATA
AATA online is een database met 140,000 bibliografische beschrijvingen van literatuur over behoud en conserveren van materieel cultureel erfgoed.  AATA heeft specifieke onderwerps bibliografieën ontwikkeld, waarin de Getty Conservation Institute betrokken is bij specifieke wetenschappelijke onderzoeks projecten.

Art & Architecture Source
De grootste full-text onderzoeksdatabase voor beeldende kunst, met de nadruk op fijne, decoratieve en commerciële kunst, en architectuur en architectonisch ontwerp. Met een sterke internationale dekking biedt het honderden full-text kunstjournaals, tijdschriften en boeken, plus gedetailleerde indexering en samenvattingen en duizenden afbeeldingen.

BCIN
De bibliografische Database van het Conservation Information Network (BCIN) verschaft informatie over meer dan 190,000 bibliografische citaties over conserverings literatuur. BCIN omvat citaties van de Art en Archeologie Technical Abstracts (van voor1998), technische rapporten, congresverslagen, tijdschriftartikelen, boeken en audiovisuele en ongepubliceerde materialen.

Boekmanstichting
De bibliotheek verzamelt publicaties over kunst- en cultuurbeleid en de maatschappelijke aspecten van dat beleid. De collectie bevat ruim 75.000 titels. De Nederlandse en Europese situatie vormen het zwaartepunt. Naast boeken en tijdschriften, omvat de collectie ook beleidsnota's, parlementaire stukken, rapporten, dissertaties, scripties, statistieken, krantenknipsels, publieks-onderzoeken en tijdschriftartikelen. Ook aankondigingen van congressen en debatten, informatie over het tijdschrift Boekman en Boekman publicaties zijn er op de website te vinden.

Erfgoed 2.0
Erfgoed 2.0 is een onafhankelijk weblog kennisnetwerk voor professionals in de erfgoedsector en andere in erfgoed geïnteresseerden. Binnen het netwerk staan uitwisseling van kennis en (praktijk)ervaring centraal. Zo maakt Erfgoed 2.0 ontwikkelingen, ervaringen, discussies, tips en ’best practices’ op het gebied van erfgoed, publieksparticipatie en nieuwe media beschikbaar voor de sector en stuurt aan op crossovers tussen verschillende sectoren.

FARO
FARO is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel. Op de website is de bibliotheekcatalogus raadpleegbaar en er zijn e-artikels, e-documents, webdossiers en weblinks beschikbaar. Ook kan je het Spectrum downloaden.

ICOM database
ICOM databank met publicaties over de bescherming van cultureel erfgoed; nationale legalisaties van beschermd cultureel erfgoed; internationale, nationale en museum gerelateerde directories; illegale handel en rapporten over bedreigd erfgoed en crisis situaties, foto’s en dia’s.

Institut für Museumskunde
Bibliografie van de Staatliche Museen in Berlijn.

LKCA
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) biedt informatie op het gebied van kunst- en cultuureducatie. De informatiebank van het LKCA bevat vakliteratuur over beleid en praktijk en onderzoek op het gebied van cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie/amateurkunst. Het zijn publicaties, tijdschriftartikelen, scripties, onderwijsmethoden, beleidsplannen en filmpjes, meestal met een link naar de oorspronkelijke bron.

Meertens Instituut
Onderzoeksbibliotheek: De hoofdgebieden van de bibliotheekcollectie zijn taalvariatie (waaronder een ruime deelcollectie over dialecten van het Nederlands) en etnologie (met onder meer literatuur over het volkslied en volksverhalen). Daarnaast bezit de bibliotheek een collectie op het gebied van naamkunde (literatuur over voor- en achternamen en geografische benamingen). Verder zijn er databanken te raadplegen o.a. de databank migratie, volksverhalenbank en volkenkundige trefwoorden.

Nationaal Archief
Bibliotheekcatalogus bevat ruim 40.000 titels onder andere publicaties over de geschiedenis van Nederland, met speciale aandacht voor (Zuid-)Holland, de toenmalige koloniën en institutionele geschiedenis. Daarnaast vindt u een uitgebreide collectie archiefwetenschap en documentconservering en -restauratie, alsmede publicaties over genealogie en cartografie. De bibliotheekcollectie bevat bovendien ca. 2300 oude drukken (gedrukt tot 1801).

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
In de catalogus vindt u cultuurhistorische boeken, tijdschriften, dossiers, foto’s en tekeningen op het gebied van collecties, archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland. De collectie is niet uitleenbaar, veel online publicaties en actuele dossiers.

RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Catalogus met titels over de Westerse kunst vanaf de late middeleeuwen tot heden. Naast veel recentere monografieën en algemene werken over kunst zijn er ook vroege en zeldzame edities. Andere belangrijke deelgebieden zijn kunstenaarsboeken, collectie- en tentoonstellingscatalogi. De verzameling veilingcatalogi bevat vele exemplaren die zijn voorzien van prijzen, namen van kopers en andere annotaties.

UNESCO
De UNESCO-bibliotheek richt zich op de UNESCO en op de gebieden van de UNESCO-programma’s: educatie, cultuur, natuurwetenschappen, mens- en sociale wetenschappen, communicatie en informatie.

Universiteit van Amsterdam
Databases, catalogus en digitale Academische repository van de Universiteit van Amsterdam.

Beeld en Geluid
Beeld en Geluid is een instelling die het audiovisueel erfgoed van Nederland verzamelt, conserveert en toegankelijk maakt voor mediaprofessionals, onderwijs, wetenschap en het algemene publiek. De collectie van Beeld en Geluid bestaat onder meer uit de volledige radio- en televisiearchieven van de Nederlandse publieke omroepen, films van vrijwel alle toonaangevende Nederlandse documentairemakers, bioscoopjournaals, het nationaal muziekdepot, diverse audiovisuele bedrijfscollecties, reclame-, radio- en videomateriaal van culturele en maatschappelijke organisaties, van wetenschappelijke instituten en van allerhande onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn er nog foto- en voorwerpencollecties rond de geschiedenis van de Nederlandse omroep zelf, zoals bijvoorbeeld de collectie historische televisietoestellen.

EYE
EYE is het nationale instituut voor film in Nederland.

Nederlands Film Festival Archief
Het Nederlands Film Festival ontsluit dertig jaar festivalgeschiedenis met het online gaan van het NFF Filmarchief. Achter de schermen is twee jaar lang gewerkt om de informatie van álle films die ooit op het NFF werden vertoond digitaal te ontsluiten. Het Filmarchief bevat nu geactualiseerde beschrijvingen en credits van meer dan 8600 filmtitels.

19th century American sheet music online
Deze collectie van de UNC-Chapel Hill Music Library bevat ca. 3.500 populaire vocale en instrumentale werken uit de periode vanaf 1830 tot het eind van de eeuw. 

All of Bach
Een project van de Nederlandse Bachvereniging. Momenteel zijn 257 werken opnieuw uitgevoerd. Elke week komt een BWV bij.

Beeld en Geluid op school
Beeld en Geluid op school (voorheen Academia) geeft toegang tot video- en beeldmateriaal uit de archieven van de publieke omroep vanaf 1955 tot heden. De collectie bevat Nederlandse televisie-uitzendingen, Polygoon bioscoopjournaals, collecties van cineasten en documentairemakers, radio- en muziekcollecties. Met o.a. Dossier Muziek. Kies voor Inloggen met Surf.

BIMhuis Radio
Het online radioplatform van het BIMhuis.

Bodleian Library Broadside Ballads
Broadside Ballads waren populaire liederen die gezongen werden in cafés of thuis, op straat of op kermissen in Groot-Brittannië tussen de 16e en 18e eeuw. De Bodleian Library heeft meer dan 33.000 ballads en deze site presenteert een online database met gescande afbeeldingen van elke ballad.

Boosey & Hawkes online scores
Op de website van muziekuitgever Boosey & Hawkes kun je ca. 1500 online partituren inzien. Je dient je eenmalig aan te melden. 

ChoralWiki: The choral public domain library
Bevat vrij toegankelijke bladmuziek voor koor en zang, liedteksten, vertalingen etc.

CMME: computerized mensural music editing
Een project van de Universiteit Utrecht met gratis toegankelijke oude muziek partituren. Een gemeenschappelijk project van musicologen en specialisten in de information science en music retrieval.

DIAMM: digital image archive of medieval music
Database met duizenden afbeeldingen en metadata van middeleeuwse handschriften. 

Digital scores: A guide to online notated sources
Een geannoteerde gids met verwijzingen naar gedigitaliseerde bladmuziek in collecties wereldwijd. De collecties zijn openbaar toegankelijk. Samensteller is Darwin F. Scott, muziekbibliothecaris aan de Princeton University. 

Donemus
In de catalogus van uitgeverij Donemus zijn meer dan 14.000 composities te vinden van hedendaagse Nederlands componisten. Het is nu mogelijk voor studenten en docenten van de AHK om deze te bekijken, te downloaden en te printen

Early Music Online
Digitaliseringsproject van de British Library met 16e eeuwse bladmuziek.

The Global jukebox
Opgericht door musicoloog Alan Lomax biedt deze vrij toegankelijke muziekdatabank veldopnames van over de hele wereld.

Grove: zie Oxford Music Online

JSTOR
JSTOR is een digitale bibliotheek die onderzoekers, docenten en studenten met elkaar verbindt, en meer dan 1500 academische tijdschriften, boeken en bronnen aanbiedt. De AHK heeft een licentie voor Arts & Sciences III, VIII, XI en XIII. Om gebruik te maken van full text artikelen moet ingelogd worden binnen het AHK-netwerk.

Library of Congress: notated music
Geannoteerde muziekcollectie van de Library of Congress. Bevat meer dan 94.000 online items.

Medici.tv
Deze online videocollectie van klassieke muziek, jazz, wereldmuziek, opera's en balletten / hedendaagse dans is een van de grootste ter wereld. Bekijk live-uitzendingen vanuit prestigieuze locaties, concerten, portretten van kunstenaars, documentaires en masterclasses. Vergelijk verschillende interpretaties van hetzelfde werk en ontdek componisten, uitvoerenden, periodes en genres.

Musicmap
Overzicht van de genres en subgenres in de popmuziek, met luistervoorbeelden.

The Mutopia project
Klassieke bladmuziek van o.a. Bach, Beethoven, Chopin, Handel, Mozart, e.a. die in het publieke domein te vinden zijn.

Muziek Centrum Nederland
Catalogus van het voormalig Muziek Centrum Nederland, met daarin de catalogi van de voormalige organisaties: Nationaal Pop Instituut, Nederlands Jazz Archief, Donemus en Gaudeamus.

Muziekbibliotheek van de Omroep
De catalogus ontsluit een omvangrijke database met summiere biografische gegevens (geboortejaar, sterfjaar en nationaliteit) van bijna 20.000 componisten alsmede - indien bekend - een link naar hun homepage.

Muziekencyclopedie
Muziekencyclopedie.nl van Beeld en Geluid is een online kennisplatform over de Nederlandse muziekgeschiedenis. Hier vindt u biografieën, discografieën, foto’s, links en audio/video van meer dan 5000 Nederlandse muzikanten, bands, componisten, ensembles, orkesten, podia en festivals uit de Nederlandse pop, dance, hiphop, jazz, wereld-, klassieke en hedendaagse muziek. 

Muziekschatten
Een online catalogus en toegang tot gedigitaliseerde bladmuziek uit de collectie van Stichting Omroep Muziek. Lidmaatschap geeft toegang tot downloaden.

Muziekweb
Met Muziekweb is de complete collectie van Muziekweb (ruim 6 miljoen tracks!) volledig te beluisteren binnen het netwerk van de AHK! Naast het luisteren is er veel informatie te vinden over muziekstijlen, artiesten, componisten en krijg je muziekadvies.

Nederlands Muziek Instituut
Het Nederlands Muziek Instituut (NMI) is het centrum voor het muzikaal erfgoed in Nederland. Duizenden muziekhandschriften, brieven en andere documenten zijn te vinden in de muziekarchieven. In de bibliotheek bevinden zich talrijke oude drukken van muziekuitgaven en muziektraktaten, naast moderne uitgaven en naslagwerken. De collecties zijn een bron voor historisch onderzoek en voor de actuele muziekpraktijk.

Nederlandse Liederenbank
In de Nederlandse Liederenbank zijn ruim 175.000 Nederlandse liederen ontsloten, van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw.  Soms kan worden doorgeklikt naar de gehele tekst van het lied of naar de melodie of een geluidsopname.

Oxford History of Western Music
Een uiteenzetting van de ontwikkeling van westerse muziek door Richard Taruskin.

Oxford Music Online
Oxford Music Online is het portal voor informatie over muziek (klassiek, opera, jazz, populaire muziek, volksmuziek en muziekinstrumenten) waarin de volgende databases en naslagwerken zijn opgenomen: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2001) ; The New Grove Dictionary of Jazz (2002) ; The New Grove Dictionary of Opera (1992) ; The Norton Grove Dictionary of Women Composers (1994) ; The Grove Dictionary of American Music (2013; in process) ; The Grove Dictionary of Musical Instruments (2014) ; The Oxford Dictionary of Music ; The Oxford Companion to Music. Bevat meer dan 51.000 artikelen met o.a. biografieën, bibliografieën en werkenlijsten van o.a. componisten en musici. Tevens zijn meer dan 5.00 afbeeldingen, muziekvoorbeelden en links naar audio en video opgenomen.

Petrucci Music Library
Het International Music Score Library Project (IMSLP) beheert een muziekbibliotheek met gratis online partituren.

RILM
Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) is een alomvattende bibliografie van muziekpublicaties, voorzien van indexatie en beschrijvende samenvattingen; ten bate van de internationale onderzoeksgemeenschap op het gebied van muziek. Op dit moment omvat RILM meer dan 700.000 samenvattingen in 215 talen van publicaties in 151 landen.

Sheet music consortium
Een groep Angelsaksische muziekbibliotheken die een vrij toegankelijke gedigitaliseerde bladmuziekcollectie aanbiedt.

Dance Tech TV
Dance-tech.TV is a worldwide FREE on-demand video platform focused on contemporary experimentation and innovation on the performance of movement.

IADMS
The International Association for Dance Medicine & Science was formed in 1990 by an international group of dance medicine practitioners, dance educators, dance scientists, and dancers. IADMS enhances the health, well-being, training, and performance of dancers by cultivating educational, medical, and scientific excellence.

International Bibliography of Theatre & Dance with full text
International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text  is de grootste onderzoeksdatabase voor theater- en dansstudies. Naast de uitgebreide indexering van de International Bibliography of Theatre & Dance (IBTD), bevat het de full text van tijdschriften en boeken op het gebied van uitvoerende kunsten.

International Choreographic Arts Centre Amsterdam
Het International Choreographic Arts Centre (ICKamsterdam) is een platform voor de hedendaagse dans onder artistieke leiding van Emio Greco en Pieter C. Scholten. ICKamsterdam is gebouwd op drie pijlers: Producties (het produceren van dansvoorstellingen), Gastkunstenaars (het artistiek en zakelijk ter zijde staan van jong talent) en Academie (de overdracht van kennis op het gebied van de danspraktijk in research- en educatieve projecten). Het werk van ICKamsterdam maakt deel uit van een inspirerende lokale, nationale en internationale context.

Mime Archieven
Deze website bevat historische bronnen en diverse onderzoeksmaterialen die voortkomen uit het postdoc onderzoek van Marijn de Langen aan de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten.

Nieuwe Toneelbibliotheek
Omdat er nog maar weinig toneelteksten te verkrijgen zijn, heeft De Nieuwe Toneel Bibliotheek (DNTB) zich ten doel gesteld om het toneelrepertoire beschikbaar te maken. Dit doet DNTB door het uitgeven van toneelteksten in boekjesvorm en door het aanbieden van een online-archief waar teksten van gedownload kunnen worden.

Numeridanse.tv
Internationale online dance video-bibliotheek.

Rudolf Nureyev Foundation Medical Website
The Rudolf Nureyev Foundation Medical Website serves dancers and the medical and health professionals who care for them; providing access to recent and archival articles from leading professionals; listing to up to date research and conference proceedings, resources and information; and linking to international specialist healthcare provision.

Theater in Nederland
De omvangrijke TIN-collectie omvat alle theaterdisciplines, van circus tot cabaret en van dans tot opera. Naast de vele boeken, tijdschriften en teksten, beschikt de mediatheek over honderden videoregistraties van voorstellingen, recensies en duizenden foto's en programmaboekjes.

Theaterencyclopedie

Theaterteksten Tom Lanoye
18 toneelstukken gratis als PDF, van Tom Lanoye.

VvL Theaterteksten

Delen