Phishing

Phishing is een manier van internetfraude waarmee getracht wordt om inloggegevens te achterhalen. Via een e-mailbericht dat ogenschijnlijk van een betrouwbaar bedrijf afkomstig is, bijvoorbeeld uw bank, wordt u verzocht uw inloggegevens in te voeren. De gegevens worden vervolgens gebruikt om geld van uw rekening te halen, maar bijvoorbeeld ook om vanaf uw e-mailadres spam te verspreiden.

Enige tijd geleden zijn er ook mails verspreid waarbij de afzender zich voordeed als de AHK en u vroeg om uw inloggegevens. Helaas lijken phishing-e-mails steeds authentieker en is het soms moeilijk om ze te onderscheiden van echte mails. De AHK zal u echter nooit vragen om uw inloggegevens. Reageer dan ook nooit op mails waarin om uw gegevens wordt gevraagd; het verstrekken hiervan kan ernstig misbruik tot gevolg hebben.

Bent u per ongeluk toch het slachtoffer geworden van phishing en hebt u uw gegevens verstrekt, verander dan per direct uw wachtwoord en informeer de helpdesk van de afdeling ICT (helpdesk@ahk.nl, tel. 527 7752).

Delen