E-mail

Elke student die staat ingeschreven aan de AHK en elke medewerker met een dienstverband heeft de beschikking over een persoonlijk mailadres. Veel communicatie vanuit de AHK, de academie en de opleiding verloopt via dit e-mailadres. Je wordt dus geacht dit adres te gebruiken en regelmatig te raadplegen. Na uitschrijving als student of ontslag als medewerker wordt de mailbox na enige tijd opgeheven.

Het mailadres eindigt voor medewerkers op @ahk.nl en voor studenten op @student.ahk.nl. De mail is op iedere computer met een internetverbinding te raadplegen via MyAHK; tevens is synchronisatie mogelijk met de mobiele telefoon (iPhone, Android, Windows Mobile).

Meer informatie vind je onder e-mail.

Delen