Betaling collegegeld

Meer informatie over de betaalmethodes

 

Bewijs betaald collegegeld

Aanvraagformulier

Collegegeld

Als je je als student (her)inschrijft aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ben je verplicht om collegegeld te betalen. De hoogte van het collegegeld hangt onder andere af van de inschrijfvorm, de opleiding waar je je voor inschrijft en je nationaliteit.

Het wettelijke collegegeldtarief voor voltijdse, bekostigde opleidingen voor het studiejaar 2021-2022 is door het Ministerie van OCW vastgesteld op 2.168. 

Je komt in aanmerking voor het wettelijke tarief als je:

 • de nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Ruimte hebt (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • niet al in het bezit bent van een bachelorgraad op moment van inschrijving voor een bachelor, een mastergraad op moment van inschrijving voor een master, of een Associate degree, bachelor- of mastergraad op moment van inschrijving voor een Associate degree. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

De uitzonderingen die wel in aanmerking komen voor het wettelijke tarief, zijn studenten met:

 • een eerder behaald bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een docentenopleiding, mits het eerder behaalde diploma niet op het gebied van educatie of gezondheidszorg was;
 • de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit;
 • een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd,
 • een geldige verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd,
 • een geldige verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is),
 • een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land,
 • een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon),
 • een verblijfsdocument ‘duurzaam verblijf Burgers van de Unie’.

Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Centrale Studentenadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld (in het geval van partnerschap/gezinsvoming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig).

Regeling voor Britse studenten
Zie het tabblad ’Britse studenten en de Brexit’.

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om het collegegeld voor alle eerstejaars studenten die in aanmerking komen voor het wettelijk tarief te halveren. De wet is in werking getreden in studiejaar 2018-2019 (september 2018). Voor studenten die starten met een docentenopleiding wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd.

Voor deze halvering komen in aanmerking studenten die in studiejaar 2018-2019 of later voor het eerst aan een bacheloropleiding of een associate degree aan een hogeschool of universiteit beginnen. Ben je al ingeschreven geweest aan een universiteit of hogeschool, dan geldt de halvering niet voor jou. De halvering geldt niet voor de instellingstarieven.

Alle informatie met betrekking tot de halvering van het collegegeld en de voorwaarden zijn te vinden op de pagina van de Rijksoverheid. Daar vind je ook een overzicht met veelgestelde vragen.

Kom je niet in aanmerking voor het wettelijke collegegeldtarief, dan betaal je het zogenaamde instellingstarief. Deze instellingstarieven worden jaarlijks door de AHK zelf vastgesteld.

De instellingstarieven gelden voor deeltijdopleidingen, niet-bekostigde opleidingen, voor studenten van buiten de EER en voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een bachelor inschrijven, en voor studenten die eerder een masterdiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een master inschrijven. Studenten met een Associate degree, bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een Associate degree (Ad) betalen ook instellingstarief. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

Onderstaande tarieven hebben betrekking op het studiejaar 2020-2021.

 • Bachelor Muziek, Docent muziek, Dans, Docent dans, Theater, Theaterdocent, Cultureel erfgoed, Film en televisie: € 5.200
 • Bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en verkort programma): € 8.465
 • Master Kunsteducatie: € 5.200
 • Master Muziek, Choreografie, Opera, Theater, Film: € 5.200
 • Master Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur: € 8.465
 • Master Applied Museum and Heritage Studies: € 8.465
 • Associate degree Technische productie: € 5.200
 • Associate degree AEMA (Amsterdam Electronic Music Academy): € 5.200

NB: In verband met een wetswijziging verwacht de AHK een substantiële verhoging van het instellingscollegegeld voor studenten van buiten de EER. De tariefwijziging gaat in per 1 september 2021. Naar verwachting zal de stijging van de tarieven voor de masterpogramma's van de Academie van Bouwkunst (Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur) en de bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en verkort) minder sterk zijn.

Kom je niet in aanmerking voor het wettelijke collegegeldtarief, dan betaal je het zogenaamde instellingstarief. Deze instellingstarieven worden jaarlijks door de AHK zelf vastgesteld.

De instellingstarieven gelden voor deeltijdopleidingen, niet-bekostigde opleidingen, voor studenten van buiten de EER en voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een bachelor inschrijven, en voor studenten die eerder een masterdiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een master inschrijven. Studenten met een Associate degree, bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een Associate degree (Ad) betalen ook instellingstarief. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

Onderstaande tarieven hebben betrekking op het studiejaar 2021-2022.

 • Bachelor Muziek, Docent muziek, Dans, Docent dans, Theater, Theaterdocent, Cultureel erfgoed, Film en televisie: € 5.261
 • Bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en verkort programma): € 8.564
 • Master Kunsteducatie: € 5.261
 • Master Muziek, Choreografie, Opera, Theater, Film: € 5.261
 • Master Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur: € 8.564
 • Master Applied Museum and Heritage Studies: € 8.564
 • Associate degree Technische productie: € 5.261
 • Associate degree AEMA (Amsterdam Electronic Music Academy): € 5.261

Dit zijn de tarieven van 2020-2021. De tarieven voor het volgende academisch jaar worden gepubliceerd in april.

Vooropleidingen:

 • Vooropleiding bachelor Muziek (Klassieke muziek en Jazz): € 1.350
 • Voorbereidende cursus master Muziek: vanaf € 3.000
 • Jong talent Klassiek (Sweelinck Academie): € 1.350
 • Jong talent Jazz (Junior Jazz College): €1.350
 • Jong talent Percussion Friends: € 1.500
 • Vooropleiding Nationale Balletacademie: €1.500, non EU-leerlingen €3.500
 • 5 o'clock class (Academie voor Theater en Dans): Junior €625, Teen €900, Peer €1.000
 • Pre-master Stedenbouw en Landschapsarchitectuur: €950 semester 1, €1.062 semester 2
 • Pre-master Architectuur en Techniek: €950 semester 1, €1.062 semester 2

Post-hbo-onderwijs:

 • Beroepskunstenaars in de klas: € 2.750
 • Post-hbo-opleiding Muziekeducatie: € 3.250

Examengeld:

 • Inschrijving als extraneus: € 900

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit geldt ook voor studenten van buiten de EER. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief.

Zie ook: AHK-regeling instellingstarieven (PDF)
 

Het Britse vertrek uit de Europese Unie (de Brexit) van 31 januari 2020 zorgt voor veel onduidelijkheid. Momenteel verkeren we in de overgangsperiode. Deze loopt tot 31 december 2020. In deze periode verandert er niks aan de situatie voor Britse studenten die aan de AHK komen studeren. Wat er na het einde van de overgangsperiode gebeurt, hangt af van de uitkomst van de onderhandelingen die momenteel lopen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Hier kunnen we helaas geen voorspellingen over doen. Als er geen regeling wordt getroffen met betrekking tot collegegeld, kan het zijn dat Britse studenten na deze periode het instellingstarief moeten betalen.

Wat is de huidige situatie voor Britse studenten?

Britse studenten mogen het wettelijke tarief betalen voor de duur van hun opleiding, als ze voldoen aan de volgende eisen:

 • Ze beginnen op 1 september 2020 aan hun opleiding*
 • Ze wonen voor 31 december 2020 in Nederland, én
 • Ze staan vóór 31 december 2020 ingeschreven bij hun Nederlandse gemeente.

Let op! Het is van groot belang dat je staat ingeschreven bij de Nederlandse gemeente waar je woont. Alleen dan maak je aanspraak op het wettelijk tarief. Zorg ervoor dat je dit vóór 31 december 2020 hebt geregeld, anders vervalt je recht hierop en moet je het instellingstarief betalen.

Wat is de situatie voor Britse studenten die na 31 december 2020 in Nederland komen wonen en aan hun opleiding beginnen?

Helaas is het nog niet duidelijk wat voor deze studenten geldt. Dit hangt af van de momenteel lopende onderhandelingen tussen het VK en de EU. Als er geen afspraken worden gemaakt over onderwijs en het collegegeld, zullen deze studenten het hogere instellingstarief moeten betalen.

Houd er rekening mee dat bovenstaande ook geldt voor studenten die het wettelijk tarief betalen en na de overgangsperiode hun studie onderbreken. Als ze zich na de onderbreking weer inschrijven, zullen ze in dit scenario het instellingstarief moeten betalen.

Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op de pagina van de Rijksoverheid over de Brexit en hoger onderwijs.

Delen
 

Betaling collegegeld

Meer informatie over de betaalmethodes

 

Bewijs betaald collegegeld

Aanvraagformulier