Naar inhoud
 

Betaling collegegeld

Meer informatie over de betaalmethodes

 

Bewijs betaald collegegeld

Aanvraagformulier

Collegegeld

Als je je als student (her)inschrijft aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ben je verplicht om collegegeld te betalen. De hoogte van het collegegeld hangt onder andere af van de opleiding waar je je voor inschrijft, je nationaliteit en of je al eerder een opleiding hebt gevolgd van hetzelfde niveau.

Het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2023-2024 is € 2.314.

Start je voor het eerst met een bacheloropleiding of een associate degree? Dan betaal je het eerste jaar het lage wettelijke collegegeld van € 1.157. Studenten die een lerarenopleiding volgen hebben de eerste twee jaar recht op het lage wettelijke tarief. Lees meer over het lage wettelijke collegegeld onder het tabje 'Halvering collegegeld eerstejaars'.

Je komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld als je:

 • de nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Ruimte hebt (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • niet al in het bezit bent van een bachelorgraad op moment van inschrijving voor een bachelor, een mastergraad op moment van inschrijving voor een master, of een Associate degree, bachelor- of mastergraad op moment van inschrijving voor een Associate degree. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

De uitzonderingen die wel in aanmerking komen voor het wettelijke tarief, zijn studenten met:

 • een eerder behaald bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een docentenopleiding, mits het eerder behaalde diploma niet op het gebied van educatie of gezondheidszorg was;
 • de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit;
 • een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd,
 • een geldige verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd,
 • een geldige verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is),
 • een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land,
 • een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon),
 • een verblijfsdocument ‘duurzaam verblijf Burgers van de Unie’.

Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Centrale Studentenadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld (in het geval van partnerschap/gezinsvoming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig).

Kom je niet in aanmerking voor het wettelijk tarief? Dan betaal je het instellingscollegegeld.

Regeling voor Britse studenten
Zie het tabblad ’Britse studenten en Brexit’.

Het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2022-2023 is € 2.209.

Start je voor het eerst met een bacheloropleiding of een associate degree? Dan betaal je het eerste jaar het lage wettelijke collegegeld van € 1.104. Studenten die een lerarenopleiding volgen hebben de eerste twee jaar recht op het lage wettelijke tarief. Lees meer over het lage wettelijke collegegeld onder het tabje 'Halvering collegegeld eerstejaars'.

Je komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld als je:

 • de nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Ruimte hebt (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • niet al in het bezit bent van een bachelorgraad op moment van inschrijving voor een bachelor, een mastergraad op moment van inschrijving voor een master, of een Associate degree, bachelor- of mastergraad op moment van inschrijving voor een Associate degree. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

De uitzonderingen die wel in aanmerking komen voor het wettelijke tarief, zijn studenten met:

 • een eerder behaald bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een docentenopleiding, mits het eerder behaalde diploma niet op het gebied van educatie of gezondheidszorg was;
 • de Oekraïense, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit;
 • een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd,
 • een geldige verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd,
 • een geldige verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is),
 • een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land,
 • een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon),
 • een verblijfsdocument ‘duurzaam verblijf Burgers van de Unie’.

Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Centrale Studentenadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld (in het geval van partnerschap/gezinsvoming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig).

Kom je niet in aanmerking voor het wettelijk tarief? Dan betaal je het instellingscollegegeld.

Regeling voor Britse studenten
Zie het tabblad ’Britse studenten en Brexit’.

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om het collegegeld voor alle eerstejaars studenten die in aanmerking komen voor het wettelijk tarief te halveren. De wet is in werking getreden in studiejaar 2018-2019 (september 2018). Voor studenten die starten met een docentenopleiding wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd.

Voor deze halvering komen in aanmerking studenten die in studiejaar 2018-2019 of later voor het eerst aan een bacheloropleiding of een associate degree aan een hogeschool of universiteit beginnen. Ben je al ingeschreven geweest aan een universiteit of hogeschool, dan geldt de halvering niet voor jou. De halvering geldt niet voor de instellingstarieven.

Alle informatie met betrekking tot de halvering van het collegegeld en de voorwaarden zijn te vinden op de pagina van de Rijksoverheid. Daar vind je ook een overzicht met veelgestelde vragen.

Kom je niet in aanmerking voor het wettelijke collegegeldtarief? Dan betaal je het zogenaamde instellingscollegegeld. De instellingstarieven worden jaarlijks door de AHK zelf vastgesteld. Let op: het tarief kan in de komende jaren stijgen, onder andere als gevolg van nieuwe wetgeving. 

De instellingstarieven gelden voor niet-bekostigde opleidingen, voor studenten van buiten de EER en voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een bachelor inschrijven, en voor studenten die eerder een masterdiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een master inschrijven. Studenten met een Associate degree, bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een Associate degree (Ad) betalen ook instellingstarief. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

Onderstaande tarieven hebben betrekking op het studiejaar 2023-2024.

 • Bachelor Muziek, Docent muziek, Dans, Docent dans, Theater, Theaterdocent, Cultureel erfgoed, Film en televisie: € 5.615
 • Bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en verkort programma): € 8.726
 • Master Kunsteducatie: € 5.615
 • Master Muziek, Choreografie, Opera, Theater, Film: € 5.615
 • Master Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur: € 8.726
 • Master Applied Museum and Heritage Studies (voltijd): € 8.726
 • Master Applied Museum and Heritage Studies (deeltijd): € 5.615
 • Master DAS Creative Producing: € 5.615
 • Associate degree Technische productie: € 5.615
 • Associate degree AEMA (Amsterdam Electronic Music Academy): € 5.615
 • Associate degree Klassiek ballet: € 5.615

Kom je niet in aanmerking voor het wettelijke collegegeldtarief? Dan betaal je het zogenaamde instellingscollegegeld. De instellingstarieven worden jaarlijks door de AHK zelf vastgesteld.

De instellingstarieven gelden voor niet-bekostigde opleidingen, voor studenten van buiten de EER en voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een bachelor inschrijven, en voor studenten die eerder een masterdiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een master inschrijven. Studenten met een Associate degree, bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een Associate degree (Ad) betalen ook instellingstarief. Dit geldt voor graden behaald na 31 augustus 1991, aan een Nederlandse bekostigde instelling.

Onderstaande tarieven hebben betrekking op het studiejaar 2022-2023.

 • Bachelor Muziek, Docent muziek, Dans, Docent dans, Theater, Theaterdocent, Cultureel erfgoed, Film en televisie: € 5.360
 • Bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en verkort programma): € 8.726
 • Master Kunsteducatie: € 5.360
 • Master Muziek, Choreografie, Opera, Theater, Film: € 5.360
 • Master Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur: € 8.726
 • Master Applied Museum and Heritage Studies: € 8.726
 • Master DAS Creative Producing: € 5.360
 • Associate degree Technische productie: € 5.360
 • Associate degree AEMA (Amsterdam Electronic Music Academy): € 5.360

Dit zijn de cursus tarieven voor studiejaar 2023-2024.

Academie van Bouwkunst:

 • Pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur: € 1.157
 • Pre-master Architectuur & Techniek: € 1.157

Academie voor Theater en Dans:

 • Vooropleiding Nationale Balletacademie(NBA): € 1.800; non-EU leerlingen: € 3.800
 • Pre-NBA 1: € 750
 • Pre-NBA 2: € 1.100
 • 5 o'clock class: Junior € 625, Teen € 900, Peer € 1.000
 • Weekend 5 o'clock (teen / peer): € 650
 • 5 o'clock IVKO Talentklas: € 250
 • Auditiecursus: € 105
 • Combi Class Almere: € 750

Conservatorium van Amsterdam:

 • Vooropleiding bachelor Muziek (Klassiek en Jazz): € 1.575
 • Voorbereidende cursus master Muziek: vanaf € 3.150
 • Jong talent Klassiek (Sweelinck Academie): € 1.575
 • Jong talent Jazz (Junior Jazz College): € 1.575
 • Jong talent Percussion Friends: € 1.575
 • Jong talent Pop (Young Pop Academy): € 1.575
 • Post-hbo-opleiding Muziekeducatie: € 3.465

Master Kunsteducatie:

 • Post-hbo-opleiding Beroepskunstenaars in de klas (BIK): € 3.500
 • Kinderen als Cultuurmakers:  € 775 € 725 voor AHK alumni)

Dit zijn de tarieven voor studiejaar 2022-2023.

Academie van Bouwkunst:

 • Pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur: €1.104
 • Pre-master Architectuur & Techniek: €1.104

Academie voor Theater en Dans:

 • Vooropleiding Nationale Balletacademie(NBA): € 1.500; non-EU leerlingen: € 3.500
 • Pre-NBA 1: € 685
 • Pre-NBA 2: € 1.000
 • 5 o'clock class: Junior € 625, Teen € 900, Peer € 1.000
 • Weekend 5 o'clock (teen / peer): € 650
 • 5 o'clock IVKO Talentklas: € 250
 • Auditiecursus: € 105
 • Combi Class Almere: € 750

Conservatorium van Amsterdam:

 • Vooropleiding bachelor Muziek (Klassieke muziek en Jazz): € 1.500
 • Voorbereidende cursus master Muziek: vanaf € 3.000
 • Jong talent Klassiek (Sweelinck Academie): € 1.500
 • Jong talent Jazz (Junior Jazz College): € 1.500
 • Jong talent Percussion Friends: € 1.500
 • Jong talent Pop (Young Pop Academy): € 1.500
 • Post-hbo-opleiding Muziekeducatie: € 3.300

DAS Graduate School:

 • Third! (3-jarige opleiding): € 500

Master Kunsteducatie:

 • Post-hbo-opleiding Beroepskunstenaars in de klas (BIK): € 3.000
 • Kinderen als Cultuurmakers:  € 725 € 675 voor AHK alumni)

Examengeld:

 • Inschrijving als extraneus: € 900

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit geldt ook voor studenten van buiten de EER. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief.

Zie ook: AHK-regeling instellingstarieven (PDF)
 

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft gevolgen voor de hoogte van het collegegeld van veel Britse studenten, tenzij zij op 31 december 2020 stonden ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het is belangrijk dat de studenten die op of voor die datum stonden ingeschreven, vóór 1 juli 2021 een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.

Voor studenten die ná 31 december 2020 in Nederland zijn komen wonen of tijdelijk weg zijn geweest is de situatie anders.

Kijk op de website van de IND voor meer informatie over Brexit en de gevolgen die van toepassing zijn op jouw situatie.

Delen
 

Betaling collegegeld

Meer informatie over de betaalmethodes

 

Bewijs betaald collegegeld

Aanvraagformulier