Betalingsvoorwaarden cursusgeld

Bankgegevens
IBAN: NL79RABO0309032873
Begunstigde: Amsterdamse Hogeschool v/d Kunsten
SWIFT/BIC-code: RABONL2U
BTW-nummer: NL 0086.12.791.B.01
KvK-nummer: 41210838

Betalingsvoorwaarden
Als je je hebt aangemeld voor een cursus en bent toegelaten tot het programma, dan moet het volledige cursusgeld worden overgemaakt naar de rekening van de AHK, of er moet een machtiging worden gegeven voor een automatische incasso, vóór de startdatum van de cursus (voor sommige cursussen kunnen andere annuleringsdeadlines gelden). Zo niet, dan kan de student niet deelnemen aan zijn/haar cursus.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op cursussen bij AHK.

Afmelden voor een cursus
Als je je hebt aangemeld voor een cursus maar wil je afmelden, dan moet je dit doen vóór de eerste lesdag (voor sommige cursussen kunnen eerdere annuleringsdeadlines gelden). Als je je na de eerste lesdag afmeldt dan blijf je toch verantwoordelijk voor de betaling van het hele cursusgeld. De AHK kan alleen in bijzondere gevallen uitzonderingen maken op deze regel. Als je bezwaar wilt maken tegen de betaling van het cursusgeld, kun je de omstandigheden die de reden waren voor annuleren, voorleggen aan de directie van de academie. Als de directie instemt dan moet er een schriftelijke goedkeuring worden gegeven voor de terugbetaling van het cursusgeld.

Betalingsachterstand
Als er sprake is van een achterstand in de betaling aan de AHK, zijn de volgende zaken van toepassing:

  • Het resterende bedrag moet direct worden betaald;
  • Indien er na twee herinneringen geen betaling wordt gedaan, zal een incassobureau worden ingeschakeld om het resterende bedrag te innen;
  • De schuldenaar wordt belast met de incassokosten, die kunnen oplopen tot 15% van het verschuldigde bedrag;
  • Toegang tot alle onderwijsfaciliteiten wordt ontzegd;
  • Inschrijving bij de AHK wordt beëindigd.

Voor cursussen waarvoor andere betalingsvoorwaarden worden gecommuniceerd, gelden die voorwaarden.

Delen