Subsidieregeling STAP-budget

Via STAP kunnen volwassenen, met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt, jaarlijks 1.000 euro subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding als deze geregistreerd is in het Scholingsregister. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. STAP is bedoeld voor kwalitatieve en arbeidsmarktgerichte scholing. Per 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden aanspraak maken op het STAP-budget. Hobbymatige scholingsactiviteiten komen niet in aanmerking voor subsidie.


Acht scholingstrajecten bij de AHK
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) biedt op dit moment acht scholingstrajecten aan waarvoor je een STAP-subsidie kunt aanvragen:


1. Beroepskunstenaars in de Klas (BIK) - Master Kunsteducatie
2. On The Movie - Nascholing Filmeducatie - Breitner Academie
3. Post-HBO-opleiding Muziekeducatie / M4ME - Musicians for Music Education - Conservatorium van Amsterdam
4. Cursus Muziek en beweging met ouderen - Conservatorium van Amsterdam
5. Nascholing Gitaarmethodiek - Conservatorium van Amsterdam
6. Muziekbeleving in het Speciaal Onderwijs - Conservatorium van Amsterdam
7. Creative Producing, Master - Academie voor Theater en Dans
8. Theaterdocent deeltijd verkort, Bachelor - Academie voor Theater en Dans

1. Beroepskunstenaars in de Klas


Beroepskunstenaars in de klas (BIK) is een eenjarige post-hbo deeltijdopleiding voor kunstenaars die kunstprojecten willen uitvoeren in het basisonderwijs.

Voor wie?
Professionele kunstenaars in alle disciplines, bijvoorbeeld architectuur, nieuwe media, beeldende kunst, dans, vormgeving, literatuur, film & televisie, theater, architectuur, fotografie en meer.

Beroepskunstenaars in het primair onderwijs
De vraag naar kwalitatief hoogwaardige educatieprojecten door kunstenaars is groot. Ruim 800 kunstenaars werken regelmatig op een basisschool. Bij de selectieprocedure in het basisonderwijs voor een kunstenaar in de klas, is BIK hét keurmerk voor kwaliteit. Meer dan de helft van alle basisscholen zijn aangesloten bij de landelijke subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, die duurzame samenwerking met professionele kunstenaars mogelijk maakt.

De BIK-opleiding wordt verzorgd door de master Kunsteducatie van de AHK. De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en leidt op tot het erkend certificaat Beroepskunstenaar in de klas.

Periode: 5 september 2022 t/m 26 juni 2023
Lesdagen:
zie www.ahk.nl/bik/programma
Studielast: reken op twee dagen per week gedurende 28 weken
Voertaal: Nederlands
Kosten: 3000,- voor de eenjarige post-hbo deeltijdopleiding
NB. Het is ook mogelijk om via Cultuur + Ondernemen voor je opleiding een voordelige lening af te sluiten.
Locatie:
Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 211-213 in Amsterdam
Individuele intake-gesprekken voor schooljaar 2022-2023: op afspraak
Aantal contacturen: 143 plus praktijkopdrachten op basisscholen
Voor meer informatie: www.ahk.nl/bik

2. On The Movie: Nascholing Filmeducatie - Breitner Academie, Eye en Filmacademie


Ontwikkel jezelf tot bevlogen filmdocent en leer de taal van film vloeiend spreken, maken en doceren tijdens de eenjarige post-hbo leergang filmeducatie On The Movie.

Van TikTok tot arthouse, van Lucky TV tot video-installatie en van speelfilm tot virtual reality. Film kleurt onze blik op de wereld en is een krachtig middel om verbeelding vorm te geven en verhalen te delen met de wereld. In deze jaaropleiding bundelen de Breitner Academie, het Netwerk Filmeducatie (Eye) en de Nederlandse Filmacademie hun krachten om bekwame filmdocenten op te leiden.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor bevoegde kunstdocenten primair- en voortgezet onderwijs en mbo.

Periode: studiejaar 2022-2023, start 14 september 2022
Lesdag: woensdag 10.00 tot 17.00 uur
Studielast: 2 dagen per week (1 dag les, 1 dag zelfstudie en implementatie)
Voertaal: Nederlands

Kosten: € 2300,- voor de eenjarige post-hbo leergang
Locaties: Breitner Academie, EYE, Filmacademie in Amsterdam
Informatieavond: donderdag 31 maart, 18.30 - 20.30 uur


Voor meer informatie: www.breitner.ahk.nl/opleidingen/bij-en-nascholing/post-hbo-leergang-filmeducatie

3. Post-HBO-opleiding Muziekeducatie / M4ME - Musicians for Music Education - Conservatorium van Amsterdam

M4ME, Musicians for Music Education, is een gecertificeerde opleiding van het Conservatorium van Amsterdam en is gericht op professionele musici die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen om in het primair onderwijs op hoog niveau muziekles te kunnen geven. De opleiding duurt één jaar, is vormgegeven volgens het SLO-leerplankader muziek en zeer praktijkgericht. Met je eigen instrument en jouw werkervaring als basis krijg je een uitgebreid lesprogramma zodat je breed inzetbaar bent in het basisonderwijs (groep 1 - 8). Aan het eind van de opleiding krijg je een certificaat 'Muziekeducatie voor primair onderwijs' van het Conservatorium van Amsterdam.

Vele basisscholen in heel Nederland geven muziek een vaste plek binnen het curriculum. Omdat deze ontwikkeling om vele hoogopgeleide vakleerkrachten muziek vraagt, gaan muziekscholen en CKV's zich ook steeds meer richten op het aanbod binnen het primair onderwijs.

Periode: De opleiding start op 12 september 2022 en duurt 32 lesweken plus 20 stageweken.
Studiebelasting: aantal contacturen: 105; stagelessen: 40 uur en 4-8 uur per week voor zelfstudie en stagevoorbereiding
Lesdag: maandagochtend (9.30-13.00 uur)
Lesgeld: € 3300,-

Voor meer informatie: www.conservatoriumvanamsterdam.nl/post-hbo-muziekeducatie/

4. Cursus Muziek en beweging met ouderen - Conservatorium van Amsterdam

Interdisciplinair kunstproject: Muziek, spel en beweging met en voor (kwetsbare) ouderen.

De cursus Muziek en beweging met ouderen richt zich op kunstbeleving met en voor (kwetsbare) ouderen in onder andere verzorgingstehuizen, dagcentra en kleinschalige woongemeenschappen. In de cursus leer je hoe je tijdens de educatieve activiteiten ouderen, vanuit hun eigen fysieke en mentale mogelijkheden, zelf actief kunt laten zijn door het maken van keuzes, zelf dingen bedenken en het meebeslissen tijdens de workshops. Nieuwe stimulansen waarbij verschillende zintuigen worden geprikkeld, gepaard gaande met beweging en veel plezier, zijn voor (kwetsbare) ouderen zeer verrijkend.

Dit nascholingsaanbod richt zich zowel op professionele musici en kunstenaars als docenten Muziek, Theater en Dans. Als workshopleider leer je de ouderen te verleiden tot kunstzinnige activiteiten en actieve kunstbeleving. Indien de cursist aan het eind van de opleiding voldaan heeft aan alle opdrachten, ontvangt deze het certificaat 'Muziek en beweging met ouderen' van het Conservatorium van Amsterdam.

Duur: 6 zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur in de periode 1 oktober t/m 17 december 2022 + 6 dagdelen stage
Lesdata:
1 oktober, 8 oktober, 29 oktober, 19 november, 3 december en 17 december 2022
Studiebelasting: contacturen: 36; stagelessen: 18 uur; zelfstudie en stagevoorbereiding: 80 uur
Lesdag: zaterdag 10.00-17.00 uur
Locatie: Conservatorium van Amsterdam. Deze cursus kan ook op locatie worden gegeven; voor meer informatie kun je contact opnemen met
Debby Korfmacher.
Voertaal: Nederlands

Lesgeld: € 1200,- ; dit is inclusief de publicatie Bewogen muziek en stagebegeleiding

Voor meer informatie: https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/studie/na-en-bijscholing/muziek-en-beweging-met-ouderen

5. Nascholing Gitaarmethodiek - Conservatorium van Amsterdam


De cursus is gericht op zowel beginnende als ervaren docenten klassiek gitaar die verdieping en/of een frisse blik zoeken en hun vaardigheden willen ontwikkelen. Omdat je tijdens deze cursus diverse praktijkopdrachten doet, is het wenselijk (maar niet noodzakelijk) dat je werkzaam bent als docent. Vooraf word je uitgenodigd een intake-formulier in te vullen, zodat de inhoud goed kan worden afgestemd op jouw specifieke leerdoelen.

Deelnemers krijgen dieper inzicht in de methodische aanpak, leerprocessen en werkvormen, en worden uitgenodigd om deze creatief toe te passen en zo hun didactische en muzikale vaardigheden te verbeteren. Divers en veelzijdig lesmateriaal komt aan bod, waaronder methodes en repertoire die gericht zijn op zowel de vroege als de gevorderde muzikale en technische ontwikkeling, gekoppeld aan bijbehorende leerstrategieën en -aanpak. Daarnaast is er aandacht voor andere veelvoorkomende lessituaties zoals workshops, korte cursussen, ensemblecoaching en online lessen. Ook is er ruimte voor vragen en inbreng vanuit de groep, als een aanzet voor een platform voor onderlinge uitwisseling met collega’s. 

Data: 17 september, 1 oktober, 5 november, 19 november, 3 december 2022
Les: vijf zaterdagmiddagen van 13.00-17.00 uur
Zelfstudie: 10 uur
Kosten: € 495,-
Bij het succesvol afronden van deze nascholing ontvang je een certificaat van het Conservatorium van Amsterdam.

Lees meer op: www.conservatoriumvanamsterdam.nl/studie/na-en-bijscholing/nascholing-gitaarmethodiek/.

6. Muziekbeleving in het Speciaal Onderwijs - Conservatorium van Amsterdam

Muziekbelevingslessen en multimodaliteit in het speciaal onderwijs
Deze praktische cursus richt zich op muziekonderwijs aan kinderen in alle clusters van het speciaal onderwijs. Hierbij nemen we de multimodale pedagogiek als uitgangspunt, dat wil zeggen, we starten bij de vraag hoe we een muzikale ervaring kunnen ontlokken aan het kind met een beperking. We zetten daarbij alle zintuigen op scherp. Beleving in en door muziek vormt het uitgangspunt.
Multimodale pedagogiek wordt praktisch toegepast in muziekbelevingslessen. Deze lessen in het speciaal onderwijs kenmerken zich door activiteiten waarbij muzikale kenmerken (zoals tempo, maatsoort, sfeer) direct verbonden worden aan de beleving. Tijdens de cursus leer je hoe met behulp van diverse zintuiglijke ervaringen (zoals het voelen van materialen, het zien en meedoen van gebaren, bewegingen en mimiek en het horen van intonatie van de stem en de klank van de muziek) de muzikale beleving via verschillende lichamelijke niveaus (zintuigen) bij de leerlingen wordt aangesproken.

Lesprogramma
De cursus bestaat uit twee zaterdagen en een tussenliggende stageperiode.
Cursusdata: 17 september en 12 november van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Conservatorium van Amsterdam
Stagelessen: 3 uur
Zelfstudie: 6 uur
Kosten: € 350,- inclusief stagebegeleiding

Meer weten? Ga naar www.conservatoriumvanamsterdam.nl/studie/na-en-bijscholing/muziekbeleving-in-het-speciaal-onderwijs/.

7. Creative Producing, Master - Academie voor Theater en Dans

De master DAS Creative Producing - Entrepreneurship in the Arts is een tweejarige, interdisciplinaire en internationaal georiënteerde deeltijdopleiding voor projectleiders, producenten, zakelijk leiders, curatoren die zich willen ontwikkelen tot creative producer. Zij werken in alle kunstdisciplines: theater, film, muziek, digital art, beeldende kunst en dans. Binnen de master ontwikkel je een eigen artistieke en maatschappelijke visie. Je onderzoekt de relatie van kunst met gemeenschap, duurzaamheid, inclusiviteit, ondernemerschap, interdisciplinair werken en politiek. Bovendien verken je de consequenties van de groeiende interdisciplinariteit van projecten, internationaal produceren, regelgeving, financiële aspecten, aansprakelijkheids issues, etc.

Lees er meer over op /www.atd.ahk.nl/opleidingen-theater/das-creative-producing/.
Bekijk de toelatingseisen en de procedure: Aanmelden en selectie.

8. Theaterdocent deeltijd verkort, Bachelor - Academie voor Theater en Dans

Ben jij professioneel acteur, regisseur, mimespeler of performer en wil je leren werken met ongetrainde spelers? De opleiding Theaterdocent Verkort leidt je in twee jaar op tot docerend theatermaker. In dit tweejarige programma behaal je je eerstegraads lesbevoegdheid (Bachelor of Education) en ben je startbekwaam om les te geven in het zeer diverse (educatieve) werkveld van de theatermaker. Op basis van je praktijk krijg je twee jaar vrijstelling. Je leert theatermaken met mensen uit alle (culturele) lagen van de bevolking en van alle leeftijden, zowel binnen als buiten het onderwijs.

Studielast: 240 studiepunten (inclusief twee jaar vrijstelling)
Lesdagen: maandag van 9.00-21.00 uur, 6/7 weekends per jaar, 8 uur praktijk per week
Studieduur: 2 jaar deeltijd
Voertaal: Nederlands
Graad
na afronding: Bachelor of Education (BEd)
CROHO-code: 34745 - B Docent Theater

Kijk voor meer informatie op www.atd.ahk.nl/opleidingen-theater/theaterdocent-voltijd-verkort/theaterdocent-verkort-programma/toelating-en-aanmelding/.


Voor meer informatie of inhoudelijke vragen over de opleiding kun je een e-mail sturen naar: corina.lok@ahk.nl of bellen met 06-396 69622. Voor vragen over de procedure of de selecties kan je contact opnemen met jolien.scholte@ahk.nl, (werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag).

STAP aanvragen

De volgende aanvraagperiode start op dinsdag 1 november 2022 om 10:00 uur.

Meer informatie over het STAP-budget, opleidingen waarvoor je STAP kunt aanvragen, en de meest actuele aanvraagperiode vind je op www.uwv.nl/stap. Je vindt er of je in aanmerking komt, of je scholing in aanmerking komt en hoe je een aanvraag voor STAP kunt indienen.

Daarnaast is aanvullende informatie te vinden op:

Delen