Subsidieregeling STAP-budget

Via STAP kunnen volwassenen, met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt, jaarlijks 1.000 euro subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding als deze geregistreerd is in het Scholingsregister. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. STAP is bedoeld voor kwalitatieve en arbeidsmarktgerichte scholing. Per 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden aanspraak maken op het STAP-budget. Hobbymatige scholingsactiviteiten komen niet in aanmerking voor subsidie.


Drie scholingstrajecten bij de AHK
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) biedt op dit moment drie scholingstrajecten aan waarvoor je een STAP-subsidie kunt aanvragen: Beroepskunstenaars in de Klas (BIK), On The Movie - Nascholing Filmeducatie en de
Post-HBO-opleiding Muziekeducatie.

We verwachten in het studiejaar 2022-2023 meer opleidingstrajecten aan te bieden waarvoor je een STAP-budget kunt aanvragen.

1. Beroepskunstenaars in de Klas


Beroepskunstenaars in de klas (BIK) is een eenjarige post-hbo deeltijdopleiding voor kunstenaars die kunstprojecten willen uitvoeren in het basisonderwijs.

Voor wie?
Professionele kunstenaars in alle disciplines.

Beroepskunstenaars in het primair onderwijs
De vraag naar kwalitatief hoogwaardige educatieprojecten door kunstenaars is groot. Ruim 800 kunstenaars werken regelmatig op een basisschool. Bij de selectieprocedure in het basisonderwijs voor een kunstenaar in de klas, is BIK hét keurmerk voor kwaliteit. Meer dan de helft van alle basisscholen zijn aangesloten bij de landelijke subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, die duurzame samenwerking met professionele kunstenaars mogelijk maakt.

De BIK-opleiding wordt verzorgd door de master Kunsteducatie van de AHK. De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en leidt op tot het erkend certificaat Beroepskunstenaar in de klas.

Periode: 5 september 2022 t/m 26 juni 2023
Lesdagen:
zie www.ahk.nl/bik/programma
Studielast: reken op twee dagen per week gedurende 28 weken
Voertaal: Nederlands
Kosten: 3000,- voor de eenjarige post-hbo deeltijdopleiding
NB. Het is ook mogelijk om via Cultuur + Ondernemen voor je opleiding een voordelige lening af te sluiten.
Locatie:
Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 211-213 in Amsterdam
Informatiemiddag: 11 april 2022, 14.00 - 16.00 uur
Individuele intake-gesprekken voor schooljaar 2022-2023: eind april 2022
Voor meer informatie: www.ahk.nl/bik

2. On The Movie: Nascholing Filmeducatie aan de AHK Breitner Academie


Ontwikkel jezelf tot bevlogen filmdocent en leer de taal van film vloeiend spreken, maken en doceren tijdens de eenjarige post-hbo leergang filmeducatie On The Movie.

Van TikTok tot arthouse, van Lucky TV tot video-installatie en van speelfilm tot virtual reality. Film kleurt onze blik op de wereld en is een krachtig middel om verbeelding vorm te geven en verhalen te delen met de wereld. In deze jaaropleiding bundelen de Breitner Academie, het Netwerk Filmeducatie (Eye) en de Nederlandse Filmacademie hun krachten om bekwame filmdocenten op te leiden.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor bevoegde kunstdocenten primair- en voortgezet onderwijs en mbo.

Periode: studiejaar 2022-2023, start 14 september 2022
Lesdag: woensdag 10.00 tot 17.00 uur
Studielast: 2 dagen per week (1 dag les, 1 dag zelfstudie en implementatie)
Voertaal: Nederlands

Kosten: € 2300,- voor de eenjarige post-hbo leergang
Locaties: Breitner Academie, EYE, Filmacademie in Amsterdam
Informatieavond: donderdag 31 maart, 18.30 - 20.30 uur


Voor meer informatie: www.breitner.ahk.nl/opleidingen/bij-en-nascholing/post-hbo-leergang-filmeducatie

3. Post-HBO-opleiding Muziekeducatie / M4ME - Musicians for Music Education

M4ME, Musicians for Music Education, is een gecertificeerde opleiding van het Conservatorium van Amsterdam en is gericht op professionele musici die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen om in het primair onderwijs op hoog niveau muziekles te kunnen geven. De opleiding duurt één jaar, is vormgegeven volgens het SLO-leerplankader muziek en zeer praktijkgericht. Met je eigen instrument en jouw werkervaring als basis krijg je een uitgebreid lesprogramma zodat je breed inzetbaar bent in het basisonderwijs (groep 1 - 8). Aan het eind van de opleiding krijg je een certificaat 'Muziekeducatie voor primair onderwijs' van het Conservatorium van Amsterdam.

Vele basisscholen in heel Nederland geven muziek een vaste plek binnen het curriculum. Omdat deze ontwikkeling om vele hoogopgeleide vakleerkrachten muziek vraagt, gaan muziekscholen en CKV's zich ook steeds meer richten op het aanbod binnen het primair onderwijs.

Periode: De opleiding start op 12 september 2022 en duurt 32 lesweken plus 20 stageweken.
Studiebelasting: aantal contacturen: 105; stagelessen: 40 uur en 4-8 uur per week voor zelfstudie en stagevoorbereiding
Lesdag: maandagochtend (9.30-13.00 uur)
Lesgeld: € 3300,-

Voor meer informatie: www.conservatoriumvanamsterdam.nl/post-hbo-muziekeducatie/

4. Cursus Muziek en beweging met ouderen

Interdisciplinair kunstproject: Muziek, spel en beweging met en voor (kwetsbare) ouderen.

De cursus Muziek en beweging met ouderen richt zich op kunstbeleving met en voor (kwetsbare) ouderen in onder andere verzorgingstehuizen, dagcentra en kleinschalige woongemeenschappen. In de cursus leer je hoe je tijdens de educatieve activiteiten ouderen, vanuit hun eigen fysieke en mentale mogelijkheden, zelf actief kunt laten zijn door het maken van keuzes, zelf dingen bedenken en het meebeslissen tijdens de workshops. Nieuwe stimulansen waarbij verschillende zintuigen worden geprikkeld, gepaard gaande met beweging en veel plezier, zijn voor (kwetsbare) ouderen zeer verrijkend.

Dit nascholingsaanbod richt zich zowel op professionele musici en kunstenaars als docenten Muziek, Theater en Dans. Als workshopleider leer je de ouderen te verleiden tot kunstzinnige activiteiten en actieve kunstbeleving. Indien de cursist aan het eind van de opleiding voldaan heeft aan alle opdrachten, ontvangt deze het certificaat 'Muziek en beweging met ouderen' van het Conservatorium van Amsterdam.

Duur: 6 zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur in de periode 1 oktober t/m 17 december 2022 + 6 dagdelen stage
Studiebelasting: contacturen: 36; stagelessen: 18 uur; zelfstudie en stagevoorbereiding: 80 uur
Lesdag: zaterdag 10.00-17.00 uur
Locatie: Conservatorium van Amsterdam. Deze cursus kan ook op locatie worden gegeven; voor meer informatie kun je contact opnemen met
Debby Korfmacher.
Voertaal: Nederlands

Lesgeld: € 1200,- ; dit is inclusief de publicatie Bewogen muziek en stagebegeleiding

Voor meer informatie: https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/studie/na-en-bijscholing/muziek-en-beweging-met-ouderen

STAP aanvragen

Meer informatie over het STAP-budget en opleidingen waarvoor je STAP kunt aanvragen vind je op www.uwv.nl/stap. Je vindt er of je in aanmerking komt, of je scholing in aanmerking komt en hoe je een aanvraag voor STAP kunt indienen. 

Daarnaast is aanvullende informatie te vinden op:

Delen