Website expertise centrum

voor meer informatie over inclusief onderwijs

Studie en handicap

Wanneer je als gevolg van gezondheidsproblemen of een functiebeperking belemmerd wordt in je studie, kan de AHK je op verschillende manieren ondersteuning bieden. Daarbij is het uitgangspunt dat jij aangeeft wat je nodig hebt aan aanpassingen of voorzieningen om je studie succesvol te doorlopen.

Wat is een functiebeperking?
Hiermee worden aandoeningen bedoeld die blijvend van aard zijn en die je belemmeren bij het volgen van het onderwijs en het doen van tentamens. Hieronder vallen motorische, zintuiglijke of psychische handicaps, maar ook functiestoornissen zoals dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid en depressie.

Trainingen
Elk jaar biedt de AHK een aantal cursussen en trainingen aan die inspelen op zaken die je studievoortgang kunnen belemmeren, bijvoorbeeld een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining en een training planning en timemanagement. De actuele trainingsdata vind je op MyAHK (alleen toegankelijk voor studenten). 

Wat kun je voorbereiden voordat je begint met studeren?
Regel aspecten rond zorg en studie-aanpassingen voordat je begint aan je studie. Een goede voorbereiding kan onnodige stresssituaties voorkomen:

  • Vraag bij open dagen of audities wat voor mogelijkheden opleidingen bieden aan ondersteuning in geval van gezondheidsproblemen of een functiebeperking.
  • Praat met studenten met vergelijkbare problemen om in te schatten wat er geregeld moet worden om alle onderdelen van de studie te kunnen volgen.
  • Maak zo snel mogelijk een afspraak met de decaan om de benodigde aanpassingen te regelen.
  • Overleg met de decaan in hoeverre je je klas wilt informeren over je beperking en je studiegenoten om hulp wilt vragen indien nodig.
  • Vraag voor de introductieweek om begeleiding of een maatje.
  • Denk na over vervoer van en naar school.
  • Zorg zo nodig van tevoren voor een nieuwe woning. Als je moet verhuizen, zorg dan dat alle aanpassingen klaar zijn voordat je begint aan je studie.
  • Vraag om een aanvullende studietoeslag voor studenten met een beperking van de Gemeente Amsterdam. 

Ondersteuning dyslexie
De AHK biedt voorzieningen voor studenten met dyslexie. De belangrijkste voorzieningen zijn: leesondersteuningssoftware TextAid, meer tijd voor toetsen, een rustige plek bij toetsen, het mondeling afnemen van schriftelijke toetsen of het maken van toetsen op een laptop. De studentendecaan van je opleiding kan je vertellen welke mogelijkheden er voor jou zijn. Wil je meer info over de TextAid? Of ben je op zoek naar tips voor tijdens je studie? Kijk dan op MyAHK (alleen toegankelijk voor studenten). 

De studentendecaan is je eerste aanspreekpunt. Met persoonlijke vragen en problemen kun je terecht bij de studentendecaan van jouw academie, bijvoorbeeld in het geval van een handicap, psychische problemen, gebrek aan motivatie of andere problemen die studievertraging kunnen opleveren. In overleg met de decaan wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen, zodat je je studie zo goed mogelijk kunt blijven volgen. Gesprekken met de studentendecaan zijn vertrouwelijk en persoonlijke informatie wordt zorgvuldig behandeld. Over het algemeen geldt: hoe eerder je langskomt, des te beter kun je worden geadviseerd. Klik hier voor een overzicht van alle studentendecanen van de AHK. 

Daarnaast heeft de AHK een coördinator Studie + Handicap: Trude Cone. Zij kan je adviseren en persoonlijk begeleiden. Je kunt een afspraak met haar maken door een e-mail te sturen aan trude.cone@ahk.nl.

De kunstpraktijk gaat vaak gepaard met kwetsbaarheid, maar als die in de weg gaat staan en je niet meer optimaal kunt presteren, is het tijd om er iets aan te doen. De AHK biedt daarom jaarlijks een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining aan. Deze is bedoeld voor studenten die het gevoel hebben dat hun prestatie negatief wordt beïnvloed door onberedeneerde angst.

In de cursus krijg je meer inzicht in stress- en faalangstklachten en de oorzaken ervan, zodat je kunt leren hoe je beter met faalangst en spanning om kunt gaan. De training wordt gegeven door een studentenpsycholoog van de UvA in samenwerking met de coördinator Studie + Handicap Trude Cone.

Kijk voor meer informatie over de cursus en de data op de MyAHK-community Studentenzaken/Studie & Handicap (alleen toegankelijk voor studenten).

Om succesvol te kunnen studeren moet je niet alleen je studie, maar ook alle andere aspecten van je leven organiseren. Dat kan spanning met zich meebrengen. Een goede planning kan een groot verschil maken en voorkomen dat je achterstand oploopt. De AHK biedt daarom alle studenten een korte training planning en timemanagement aan.

In deze training van één uur krijg je tips over hoe je problemen kunt voorkomen. Alle studenten zijn van harte welkom deel te nemen!

Kijk voor meer informatie over de cursus en de data op de MyAHK-community Studentenzaken/Studie en handicap (alleen toegankelijk voor studenten).

Delen
 

Website expertise centrum

voor meer informatie over inclusief onderwijs