Studie en handicap

Wanneer je als gevolg van gezondheidsproblemen of een functiebeperking belemmerd wordt in je studie, kan de AHK je op verschillende manieren ondersteuning bieden. Daarbij is het uitgangspunt dat jij aangeeft wat je nodig hebt aan aanpassingen of voorzieningen om je studie succesvol te doorlopen.

Wat is een functiebeperking?
Hiermee worden aandoeningen bedoeld die blijvend van aard zijn en die je belemmeren bij het volgen van het onderwijs en het doen van tentamens. Hieronder vallen motorische, zintuiglijke of psychische handicaps, maar ook functiestoornissen zoals dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid en depressie.

Trainingen
Elk jaar biedt de AHK een aantal cursussen en trainingen aan die inspelen op zaken die je studievoortgang kunnen belemmeren, bijvoorbeeld een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining en een training planning en timemanagement.

De studentendecaan is je eerste aanspreekpunt. Met persoonlijke vragen en problemen kun je terecht bij de studentendecaan van jouw academie, bijvoorbeeld in het geval van een handicap, psychische problemen, gebrek aan motivatie of andere problemen die studievertraging kunnen opleveren. In overleg met de decaan wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen, zodat je je studie zo goed mogelijk kunt blijven volgen. Gesprekken met de studentendecaan zijn vertrouwelijk en persoonlijke informatie wordt zorgvuldig behandeld. Over het algemeen geldt: hoe eerder je langskomt, des te beter kun je worden geadviseerd.

Daarnaast heeft de AHK een coördinator Studie + Handicap: Trude Cone. Zij kan je adviseren en persoonlijk begeleiden. Je kunt een afspraak met haar maken door een e-mail te sturen aan trude.cone@ahk.nl.

De kunstpraktijk gaat vaak gepaard met kwetsbaarheid, maar als die in de weg gaat staan en je niet meer optimaal kunt presteren, is het tijd om er iets aan te doen. De AHK biedt daarom jaarlijks een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining aan. Deze is bedoeld voor studenten die het gevoel hebben dat hun prestatie negatief wordt beïnvloed door onberedeneerde angst.

In de cursus krijg je meer inzicht in stress- en faalangstklachten en de oorzaken ervan, zodat je kunt leren hoe je beter met faalangst en spanning om kunt gaan. De training wordt gegeven door een studentenpsycholoog van de UvA in samenwerking met de coördinator Studie + Handicap Trude Cone.

Data
Wil je aan de cursus deelnemen, dan vindt er eerst een intakegesprek plaats; deze vindt plaats op 11 en 18 oktober 2017 tussen 17.00 en 19.00 uur. De cursus bestaat uit 10 sessies van 2 uur op woensdagen van 17.00-19.00 uur. De cursusdata voor 2017-2018 zijn:

    •    8, 15, 22 november 2017
    •    6, 13 december 2017
    •    10,17, 24, 31 januari 2018
    •    7 februari 2018

Aanmelden
Wil je deelnemen aan de cursus, stuur dan een e-mail naar trude.cone@ahk.nl. Als je niet aan de cursus kunt meedoen, kun je ook een individuele afspraak maken.

Om succesvol te kunnen studeren moet je niet alleen je studie maar ook alle andere aspecten van je leven organiseren. Dat kan spanning met zich meebrengen. Een goede planning kan een groot verschil maken en voorkomen dat je achterstand oploopt. De AHK biedt daarom alle studenten een korte training planning en timemanagement aan.

In deze training van één uur krijg je tips over hoe je problemen kunt voorkomen. Alle studenten zijn van harte welkom deel te nemen!

Data
Je kunt kiezen uit een van de volgende data:

  • vrijdag 1 september 2017, 14.00-15.00 uur;
  • maandag 11 september 2017, 17.00-18.00 uur;
  • maandag 2 oktober 2017, 17.00-18.00 uur;
  • vrijdag 13 oktober 2017, 14.00-15.00 uur.

Meld je van tevoren aan bij Trude Cone, coördinator Studie + Handicap, via trude.cone@ahk.nl. We verzamelen in de hal van de Academie voor Theater en Dans, Jodenbreestraat 3.

Wat zijn de mogelijkheden en hulpmiddelen in geval van een handicap? Bekijk de tips voor studenten en docenten.

Met vragen kun je ook contact opnemen met je decaan, of met de coördinator Studie & Handicap Trude Cone, trude.cone@ahk.nl.

Delen
 

Website expertise centrum

voor meer informatie over studeren met een handicap