Herinschrijven

Ieder jaar schrijf je je opnieuw in via Studelink. Je bent heringeschreven als je voor 1 september een herinschrijvingsverzoek hebt gedaan in Studielink, je geen openstaande schuld hebt van voorgaande jaren en in Studielink een machtiging hebt afgegeven voor het betalen van je collegegeld.

Meer informatie

Van de Centrale Studentenadministratie ontvang je vóór het einde van het studiejaar (in mei of begin juni) op het e-mailadres dat bekend is in Studielink, informatie over de verdere inschrijfprocedure. Zorg dus dat het juiste e-mailadres in Studielink staat. Een wijziging in je gegevens moet je zelf aanpassen in Studielink. Het regelen van de betaling van je collegegeld gebeurt ook via Studielink en kun je zelf wijzigen.

Openstaande schuld
Je kunt je niet zonder meer inschrijven wanneer je nog collegegeld van vorige studiejaren verschuldigd bent. Zorg dus dat al je collegegeld betaald is. Indien je hier echt problemen mee ondervindt, neem dan contact op met de Centrale Studentenadministratie.

Delen