Naar inhoud
 

Uitschrijven

Meer informatie

Afstuderen

Wanneer je bent afgestudeerd kun je je inschrijving beëindigen. Let op dat je ook je studiefinanciering en het gebruik van je studentenreisproduct stop zet. Wanneer je in de loop van een studiejaar afstudeert wordt teveel betaald collegegeld verrekend.

Getuigschrift
Op het getuigschrift staat de graad vermeld (bachelor of master), die je achter je naam mag zetten. Je mag alleen de graad gebruiken die op jouw getuigschrift staat. Dit geldt ook als de opleiding een nieuwe graadaanduiding krijgt. Voordat je diploma wordt uitgereikt, controleert de AHK of je het volledige collegegeld hebt betaald. Heb je niet alles betaald, dan kun je geen getuigschrift krijgen.

Na mijn afstuderen
Het is voor de opleidingen van de AHK van groot belang contact te onderhouden met oud-studenten en ze te (blijven) betrekken bij het onderwijs. Dit zorgt voor een internationaal netwerk van professionals waar zowel de oud-studenten als de opleidingen veel profijt van kunnen hebben. Geef daarom ook na je afstuderen adreswijzigingen door aan de studentenadministratie van je opleiding.

De website BeroepKunstenaar.nl is er speciaal voor studenten en alumni van de AHK. BeroepKunstenaar.nl biedt je alle informatie over de zakelijke kant van werken in de kunstsector. Je leest hier alles over ondernemen, inkomen en belasting, subsidies en juridische zaken. Ook na je afstuderen kun je volop gebruik blijven maken van deze handige website.

Delen
 

Uitschrijven

Meer informatie