Naar inhoud
 

Uitschrijven

Meer informatie

Afstuderen

Wanneer je bent afgestudeerd, kun je je uitschrijven. Let op, zet ook je studiefinanciering en het gebruik van je studentenreisproduct stop. Wanneer je in de loop van een studiejaar afstudeert, wordt teveel betaald collegegeld verrekend.

Getuigschrift
Op het getuigschrift staat de graad vermeld (bachelor of master), die je achter je naam mag zetten. Je mag alleen de graad gebruiken die op jouw getuigschrift staat. Dit geldt ook als de opleiding een nieuwe graadaanduiding krijgt. Voordat je diploma wordt uitgereikt, controleert de AHK of je het volledige collegegeld hebt betaald. Heb je niet alles betaald, dan kun je geen getuigschrift krijgen.

Na het afstuderen
De opleidingen van de AHK houden graag contact met oud-studenten. Ze betrekken alumni bij het onderwijs en nemen hen op in hun (internationale) netwerk. Geef daarom ook na je afstuderen adreswijzigingen door aan de studentenadministratie van je opleiding.

Bovendien kun je na je afstuderen bij ons terecht voor na- en bijscholing en coaching. Neem eens een kijkje op ahk.nl/ondernemen. Of bezoek de online kennisbank BeroepKunstenaar. Hier maken we je wegwijs in de zakelijke kant van je beroepspraktijk met praktische stappenplannen en handige tips.

Delen
 

Uitschrijven

Meer informatie