Herinschrijven

Ieder jaar schrijf je je opnieuw in via Studelink. Je bent heringeschreven als je voor 1 september een herinschrijvingsverzoek hebt gedaan in Studielink, je geen openstaande schuld hebt van voorgaande jaren en in Studielink een machtiging hebt afgegeven voor het betalen van je collegegeld.

Meer informatie

Van de Centrale Studentenadministratie ontvang je vóór het einde van het studiejaar (in mei of begin juni) op het e-mailadres dat bekend is in Studielink, informatie over de verdere inschrijfprocedure. Zorg dus dat het juiste e-mailadres in Studielink staat. Een wijziging in je gegevens moet je zelf aanpassen in Studielink. Het regelen van de betaling van je collegegeld gebeurt ook via Studielink en kun je zelf wijzigen.

Wees op tijd!
De AHK adviseert je om je herinschrijving vóór 15 juli geregeld te hebben. Dan weet je zeker dat op 1 september alles voor je nieuwe studiejaar is geregeld. Als je je niet tijdig herinschrijft, kan dat grote consequenties hebben voor je lening en OV-product. Voor het herinschrijven heb je DigiD nodig, zorg dus dat je je DigiD-account tijdig aangevraagd en geactiveerd hebt.

Openstaande schuld
Je kunt je niet zonder meer inschrijven wanneer je nog collegegeld van vorige studiejaren verschuldigd bent. Zorg dus dat al je collegegeld betaald is. Indien je hier echt problemen mee ondervindt, neem dan contact op met de Centrale Studentenadministratie.

Delen