Gezond studeren

Meer informatie over studentendecanen en vertrouwenspersonen

Klachtenloket

Er zijn in de AHK verschillende voorzieningen voor het geval je je als student benadeeld voelt. De eerste stap is altijd om te gaan praten met de persoon of instantie door wie je je benadeeld voelt. Je kunt je situatie ook eerst bespreken met een studentendecaan of vertrouwenspersoon of je richten tot klachtenloket@ahk.nl. Als dit niet tot een oplossing leidt, kun je overwegen een formele procedure te starten.

Er is een onderscheid tussen een klacht, een bezwaar of een beroep. Een klacht heeft betrekking op gedrag, terwijl een bezwaar of beroep alleen kan worden ingediend tegen een besluit. Op verschillende situaties zijn verschillende regelingen van toepassing.

Delen
 

Gezond studeren

Meer informatie over studentendecanen en vertrouwenspersonen