Studentenstatuut

Lees meer over de klachtenprocedure

Klachtenloket

In overleg kan worden bepaald of het verstandig is een officiële klacht in te dienen bij het klachtenloket. De vertrouwenspersoon helpt bij het opstellen van de klacht en bewaakt de verdere procedure. De klacht moet schriftelijk worden ingediend, vergezeld van een beschrijving van welke stappen al genomen zijn. De klacht kan niet anoniem zijn. De naam van zowel de klager als de aangeklaagde moet in de klacht vermeld worden. Voor zowel personeel als studenten geldt in principe een termijn van één jaar voor het indienen van een officiële klacht. 

Meer informatie over het klachtenloket (inclusief contactgegevens) en uitleg over het verschil tussen een klacht, een bezwaar en een beroep vind je op MyAHK (alleen toegankelijk voor studenten). Deze informatie kun je ook vinden in Hoofdstuk 13 van het Studentenstatuut

Delen
 

Studentenstatuut

Lees meer over de klachtenprocedure