Bezwaar

Als je het niet eens bent met een besluit kun je daar bezwaar tegen indienen bij de instantie die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld de faculteitsdirectie of het College van Bestuur. Meestal gaat het om besluiten op basis van vastgestelde procedures of regels, zoals toekenningen van het stimuleringsfonds, vrijstellingen, in- en uitschrijving of ordemaatregelen. Je kunt alleen bezwaar indienen tegen een besluit, niet tegen de procedure of de regeling op zich. De indieningstermijn voor een bezwaar is zes weken.

Als je het niet eens bent met de afhandeling van een bezwaar door de faculteitsdirectie of het College van Bestuur, kun je in beroep gaan bij het landelijke College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag, cbho.nl. Je kunt nooit rechtstreeks naar dit landelijke college gaan met een bezwaar. Je moet altijd eerst een interne bezwaarprocedure instellen.

Delen