Gezond studeren

Meer informatie over sociale veiligheid en vertrouwenspersonen

 

Download

Klachtenregeling (seksuele) intimidatie en agressie (PDF)

Klachten

Als je je negatief behandeld of benadeeld voelt, is het mogelijk een officiële klacht in te dienen. Binnen de AHK zijn er twee regelingen van toepassing op klachten:

  • Voor klachten over grensoverschrijdend gedrag in de zin van seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en/of geweld, geldt de Klachtenregeling seksuele intimidatie en agressie (PDF). Je kunt contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen als je vertrouwelijk wilt praten over het ongewenste gedrag en/of over de mogelijkheid van een formele klachtenprocedure.
  • Andere klachten komen aan bod in hoofdstuk 13 van het Studentenstatuut (PDF).

Klachten kunnen alleen worden ingediend tegen het gedrag van personen, niet tegen een regeling of besluit. Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen de afhandeling van een klacht.

Delen
 

Gezond studeren

Meer informatie over sociale veiligheid en vertrouwenspersonen

 

Download

Klachtenregeling (seksuele) intimidatie en agressie (PDF)