In- of uitschrijven voor het volgende studiejaar? Regel het vóór 15 juli

Gepubliceerd op

Regel vóór 15 juli je in- of uitschrijving voor het studiejaar 2015-2016.


Verder studeren
Onderneem de volgende acties als je verder wilt studeren:

  1. Doe een verzoek tot herinschrijving in Studielink. Check direct of je adresgegevens nog kloppen.
  2. Neem wederom een beslissing over jouw betaalmethode van het collegegeld én vul eventueel het formulier wijziging betaalwijze (PDF) in. Zorg dat dit formulier voor 15 juli op de Centrale Studentenadministratie binnen is. 
  3. Zorg dat je collegegeld uit voorgaande studiejaren betaald is. Officieel mag je je niet inschrijven met een betalingsachterstand. Indien je je schuld niet kunt betalen, neem dan direct contact op met de Centrale Studentenadministratie, zodat er een oplossing kan worden gezocht.

In het studiejaar 2014-2015 heb je een doorlopend betalingsformulier afgegeven, dat ook komend jaar geldig is. Let op: er zijn enkele wijzigingen:

  1. De automatische incasso wijzigt van vijf naar tien termijnen. In het collegejaar 2015-2016 wordt het geld in tien gelijke bedragen afgeschreven in de maanden augustus, september, oktober, november, december (2015), januari, februari, maart, april en mei (2016).
  2. De automatische incasso in één keer vervalt. Als je liever in één keer wilt betalen, moet je het bedrag voor 1 september 2015 zélf overmaken naar NL16INGB0001690054, t.a.v AHK Studentendebiteurenadministratie. Wil je liever meedoen met de automatische incasso, dan moet je het formulier wijziging betaalwijze (PDF) invullen en opsturen.
  3. Er kunnen geen nieuwe individuele betaalregelingen meer worden afgesloten. Heb jij momenteel een individuele betaalregeling bij de Centrale Studentenadministratie? Vul dan het formulier wijziging betaalwijze (PDF) in, anders wordt ervan uitgegaan dat je het gehele collegegeldbedrag voor 1 september op de rekening van de AHK stort.

Uitschrijven
Als je je diploma behaalt of als je je studie wilt staken, doe dan een uitschrijfverzoek in Studielink. Kies als datum de eerst volgende mogelijke maand. Indien je recht hebt op restitutie van het collegegeld, download dan het formulier verzoek tot teruggave collegegeld (PDF).

Vragen?
Kom gerust langs bij de Centrale Studentenadministratie (Jodenbreestraat 3, eerste verdieping) of e-mail csa@ahk.nl. Zij helpen je graag het allemaal tijdig en correct te regelen, zodat je van een zorgeloze vakantie kunt genieten!

Zie ook
Collegegeldtarieven

Delen