Naar het buitenland

Een korte periode studeren of stage lopen in het buitenland is tegenwoordig niet meer weg te denken uit je studietijd. Een buitenlands verblijf verrijkt niet alleen je opleiding, maar het is ook een uitdaging om een periode in een totaal andere omgeving te studeren. Een studie in het buitenland helpt je om je doelen scherper te formuleren; daarnaast wordt een buitenlandse studie vaak gewaardeerd op je curriculum vitae. Jaarlijks vertrekken ruim honderd studenten van de AHK naar het buitenland om hun horizon te verbreden.

Er zijn diverse mogelijkheden om studie- en stagebeurzen aan te vragen naar het buitenland. De hoogte van de beurstoelagen kan behoorlijk verschillen; echt kostendekkende toelagen zijn er niet. 

Als AHK-student kun je deelnemen in het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie, het zogenaamde Erasmus-programma. De AHK heeft met diverse buitenlandse instellingen een bilaterale overeenkomst voor de uitwisseling van studenten en docenten. Uiteraard kun je ook zelf op zoek gaan naar instellingen in het buitenland om een periode te studeren of stage te lopen. Je moet dan wel zelf alles regelen: van het contact leggen met de buitenlandse instelling tot het regelen van fondsen voor de studieperiode.

Voor studie- en stageperiodes die buiten de criteria van het Erasmusprogramma vallen, kunnen studenten een beroep doen op het AHK Internationaliseringsfonds.

Doorstuderen na je afstuderen

Ook na je afstuderen is het mogelijk om een beroep te doen op een beurs voor een vervolgstudie. Gemotiveerde en talentvolle studenten die na hun bacheloropleiding in Nederland een vervolgstudie in het buitenland willen volgen, kunnen een aanvraag doen bij een aantal instellingen om in aanmerking te komen voor een beurs. Deze beurzen moet je vaak al tijdens je afstudeerjaar regelen. Advies: oriënteer op tijd en lees de voorwaarden van elk fonds goed.
Beurzen voor vervolgstudies

Meer informatie

Elke academie heeft een contactpersoon Internationalisering. Bij hem of haar kun je terecht met al je vragen over studeren in het buitenland.
Coördinatoren Internationalisering per academie

Kijk voor praktische tips en informatie ook op BeroepKunstenaar.nl, de AHK-website over alle zakelijke aspecten van het kunstenaarschap. Kies je discipline en kijk bij 'Studie & stage' en vervolgens 'Naar het buitenland'.

Raadpleeg de website Beursopener voor informatie over andere beurzen en fondsen. De Nuffic heeft voor studenten de handige website wilweg.nl, waar allerlei informatie over studeren en stage in het buitenland te vinden is.

Delen