Internationaliseringsfonds AHK

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een eigen beurzenprogramma voor studenten die tijdens hun studie een korte periode willen studeren of stage lopen in het buitenland: het Internationaliseringsfonds. Jaarlijks zijn er twee periodes waarin AHK studenten een gemotiveerde aanvraag kunnen indienen. De deadlines vallen rond half november en half mei. De aanvragen worden beoordeeld door de Beoordelingscommissie, bestaande uit leden uit het platform Internationalisering van de AHK. Er zijn twee soorten aanvragen; bij beide soorten is de erkenning door de opleiding door toekenning van studiepunten vereist.

De nieuwe aanvraagronde sluit op 15 november.

Individuele reizen

Individuele reizen zijn buitenlandse studie- en stagereizen van minimaal twee weken tot 9 maanden. De toekenning bestaat uit een tegemoetkoming in de reiskosten (100% binnen Europa tot max. € 350; 50% buiten Europa tot max. € 500) en een maandelijkse toelage van € 175 tot een maximum van € 1.000.
Aanvraagformulier individuele reis (Word)
Voorwaarden individuele reis (PDF)

Uitnodiging op naam

Uitnodiging op naam is bedoeld om studenten in hun reiskosten tegemoet te komen als ze vanwege hun uitzonderlijke prestaties uitgenodigd zijn op een buitenlands festival of een tentoonstelling. De voorwaarde is dat de uitnodiging op naam is en de uitnodigende instantie gerenommeerd is in het vakgebied van de student. Deelname aan conferenties en concours vallen buiten deze regeling. Een aanvraag in deze categorie kan het hele studiejaar door worden ingediend, mits de aanvraag ruim voor de vertrekdatum wordt ingeleverd.
Aanvraagformulier Uitnodiging op naam (Word)
Voorwaarden Uitnodiging op naam (PDF)

Download formulieren

Download hieronder de formulieren die van belang zijn voor je eindverantwoording:

instructiebrief bij toekenning (PDF)
verslagformulier stage/studie (Word)
verslagformulier uitnodiging op naam (Word)
declaratieformulier (Excel)

Delen