Cultuurfondsbeurs

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelt de Cultuurfondsbeurzen ter beschikking voor talentvolle afgestudeerden die een vervolgstudie willen doen in het buitenland.

Cultuurfondsbeurzen zijn bedoeld voor vervolgopleidingen of -onderzoek in het buitenland met een minimale duur van drie maanden. Met een beurs wil het Cultuurfonds bursalen in staat stellen een brug te slaan naar de door hen geambieerde toekomst als bijvoorbeeld acteur, beeldend kunstenaar, musicus, danser of wetenschapper.

De hoogte van de Cultuurfondsbeurzen bedragen, afhankelijk van de kwaliteit en de kwantiteit van de aanvragen: € 1.500, € 2.500, € 5.000, € 7.500, € 10.000, € 12.500, € 15.000 of, in zeer uitzonderlijke gevallen, € 20.000.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • bij je aanvraag kun je een cijferlijst overleggen met een gemiddeld cijfer van boven de 8, of je hebt andere aantoonbare bewijzen dat je bovengemiddeld presteert;
  • je hebt de Nederlandse nationaliteit of staat tenminste drie jaar in Nederland ingeschreven;
  • je hebt een goede motivatie.

Studenten kunnen zelf een aanvraag indienen via het Prins Bernhard Cultuurfonds. De deadline valt rond 1 april. Het aanvraagformulier is beschikbaar vanaf februari.

Meer informatie en aanvragen Cultuurfondsbeurs

Delen