Erasmus-programma

Het Erasmus+-programma van de Europese Commissie stimuleert studentenuitwisselingen tussen verschillende Europese instellingen in het hoger onderwijs. Dit gebeurt door middel van het aanbieden van subsidies. Studenten die hun propedeuse hebben gehaald kunnen één keer tijdens hun studie in aanmerking komen voor een toekenning voor een buitenlandse studie of stage. Voor een studieperiode geldt het minimum van drie maanden tot maximaal een jaar. Een stageperiode duurt minimaal twee maanden tot maximaal een jaar. Studenten van alle nationaliteiten komen in aanmerking voor een Erasmus-beurs.

Om budgettaire redenen kan de AHK voor studies of stages die langer dan 200 dagen duren, slechts een Erasmustoekenning garanderen voor de eerste 200 dagen. Bij voldoende budget krijgt de student uiterlijk in de vierde maand van de uitwisseling bericht of hij of zij over de uitwisselingperiode na 200 dagen een beurstoekenning krijgt.

Uitwisseling voor studie
De opleiding van de student dient een bilaterale overeenkomst te hebben met de Europese instelling waarmee een uitwisseling wordt aangegaan. De AHK heeft met meer dan 60 Europese onderwijsinstellingen een uitwisselingscontract. Studenten dienen van tevoren te informeren bij de coördinator internationalisering van hun opleiding en hun buitenlandse studieplannen voor te leggen.

Uitwisseling voor stage

De AHK heeft met tal van Europese organisaties contacten voor stages voor haar studenten. Studenten dienen van tevoren te informeren bij de coördinator internationalisering of de stageplek en de leerovereenkomst (learning agreement) zijn goedgekeurd door de opleiding.

Stage in het buitenland aansluitend op je afstuderen
Het Erasmus+-programma biedt studenten de mogelijkheid een stagebeurs aan te vragen voor een stageperiode die direct aansluitend op het afstuderen aanvangt. De stageperiode is minimaal twee maanden tot maximaal een jaar. Deze stagebeurs na het afstuderen moet je aanvragen terwijl je nog studeert aan de AHK.

Hoe kun je je aanmelden voor een Erasmus-beurs?
Neem eerst contact op met jouw hoofdvakdocent of studieleider voor goedkeuring van je plannen. Na goedkeuring meld je je vervolgens bij de coördinator internationalisering van je academie of jouw reis aan de Erasmus-voorwaarden voldoet.

Let op dat je ruim op tijd je aanvraag moet indienen bij studie-uitwisseling. Om bijvoorbeeld in het studiejaar 2019-2020 in aanmerking te komen voor een beurs in het kader van een Erasmus-studie-uitwisseling, moet je uiterlijk vóór februari 2019 je plannen hebben aangegeven bij de coördinator internationalisering. Dit heeft te maken dat de andere EU-onderwijsinstellingen soms slechts enkele Erasmus uitwisselingsplaatsen per jaar ter beschikking stellen. Je krijgt een uitnodiging voor het tekenen van het Erasmuscontract wanneer je uitwisseling wordt goedgekeurd vanuit de opleiding.

Meer informatie over het Erasmusprogramma

Meer informatie over AHK's Erasmus Charter en AHK's Erasmus Policy Statement

Delen