Naar inhoud
 

Aanvraagformulier Internationaliseringsfonds

Deadline 15 november 2023

Internationaliseringsfonds AHK

Voor studenten die in het buitenland een korte periode willen studeren of stagelopen, biedt het Internationaliseringsfonds AHK een eigen beurzenprogramma. Er zijn twee aanvraagcategorieën:

“Met hulp van het Internationaliseringsfonds AHK heb ik stage gelopen bij twee bedrijven in Londen. Ik kan het zeker aanraden om tijdens je studie in het buitenland te verblijven. Zo is de Nederlandse VFX-industrie niet te vergelijken met die in Londen qua grootte en soort projecten waaraan wordt gewerkt. Ook heb ik het als iets heel leuks ervaren dat je veel nieuwe mensen ontmoet.”
Max van Leeuwen (student Visual Effects & Immersive Media)

Individuele reizen

Deadline voor aanvragen is 15 november 2023

Individuele reizen zijn buitenlandse studie- en stagereizen van twee weken tot negen maanden. Je kunt een beurs aanvragen voor een tegemoetkoming in de reiskosten (100% binnen Europa tot max. € 350; 50% buiten Europa tot max. € 500) en een maandelijkse toelage van € 250 tot max. € 1.500. Voorwaarde voor aanvragen is dat je opleiding de te behalen studiepunten erkent.

  • Tweemaal per jaar kan je een aanvraag doen;
  • Het aanvraagformulier staat zes weken voor de deadline online;
  • Deadline voor aanvragen half november en half mei.


Tips voor het invullen van het aanvraagformulier:
Voordat je de aanvraag doet, neem je contact op met de coördinator internationalisering van jouw academie. Deze persoon kan jou helpen met de aanvraag en moet ook jouw aanvragen straks goedkeuren. Je doet de aanvraag via het online aanvraagformulier. Let op want dit formulier kun je niet tussendoor opslaan. Voorkom frustratie en lees van tevoren de invulinstructies. Verzamel alle antwoorden op de vragen en de benodigde bewijzen die je moet uploaden. Begin dan pas met het invullen van het aanvraagformulier. 


Belangrijke documenten:
Aanvraagformulier
Voorbeeld Aanvraagformulier individuele reis (PDF)
De instructie voor het digitaal indienen van jouw aanvraag (PDF)
Template dekkingsplan van de kosten (Excel + uitleg)
Instructiebrief bij toekenning (PDF)
Declaratieformulier (Excel)

Voorwaarden individuele reis (PDF)

Uitnodiging op naam

De categorie ‘Uitnodiging op naam’ is voor tegemoetkoming in reiskosten als je vanwege uitzonderlijke prestaties uitgenodigd wordt op een buitenlands festival of een tentoonstelling. Voorwaarden voor het doen van een aanvraag zijn:

  • De uitnodiging is op jouw naam;
  • De uitnodigende instantie is gerenommeerd in jouw vakgebied. 

Voor deelname aan conferenties en/of concoursen kan je geen aanvraag doen bij het Internationaliseringsfonds.

Wanneer?
Een aanvraag voor Uitnodiging op naam kan je het hele studiejaar doen. De aanvraag moet ruim voor je vertrekdatum worden ingediend. 

Belangrijke documenten:
Voorwaarden uitnodiging op naam (PDF)
Aanvraagformulier uitnodiging op naam (Word)
Instructiebrief bij toekenning (PDF) 
Verslagformulier uitnodiging op naam (Word) 
Declaratieformulier (Excel)

Delen
 

Aanvraagformulier Internationaliseringsfonds

Deadline 15 november 2023