Internationaliseringsfonds AHK

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een eigen beurzenprogramma voor studenten die een korte periode willen studeren of stage lopen in het buitenland: het Internationaliseringsfonds. Jaarlijks zijn er twee periodes waarin AHK-studenten een gemotiveerde aanvraag kunnen indienen. De deadlines vallen rond half november en half mei. Erkenning door de opleiding door toekenning van studiepunten is vereist.

Deadline komende aanvraagronde: 16 mei 2022.

“Met hulp van het Internationaliseringsfonds AHK heb ik stage gelopen bij twee bedrijven in Londen. Ik kan het zeker aanraden om tijdens je studie in het buitenland te verblijven. Zo is de Nederlandse VFX-industrie niet te vergelijken met die in Londen qua grootte en soort projecten waaraan wordt gewerkt. Ook heb ik het als iets heel leuks ervaren dat je veel nieuwe mensen ontmoet.”
Max van Leeuwen (student Visual Effects & Immersive Media)

Individuele reizen

Individuele reizen zijn buitenlandse studie- en stagereizen van twee weken tot negen maanden. De toekenning bestaat uit een tegemoetkoming in de reiskosten (100% binnen Europa tot max. € 350; 50% buiten Europa tot max. € 500) en een maandelijkse toelage van € 250 tot max. € 1.500. Het aanvraagformulier wordt beschikbaar gemaakt circa zes weken voor elke inleverdeadline.
Voorwaarden individuele reis (PDF)
Aanvraagformulier individuele reis (Word)

Uitnodiging op naam

Uitnodiging op naam is bedoeld om studenten in hun reiskosten tegemoet te komen als ze vanwege hun uitzonderlijke prestaties uitgenodigd zijn op een buitenlands festival of een tentoonstelling. De voorwaarde is dat de uitnodiging op naam is en de uitnodigende instantie gerenommeerd is in het vakgebied van de student. Deelname aan conferenties en concoursen vallen buiten deze regeling. Deze aanvraag kan het hele studiejaar door worden ingediend, mits ruim voor de vertrekdatum.
Voorwaarden uitnodiging op naam (PDF)
Aanvraagformulier uitnodiging op naam (Word)

Download formulieren

Download hier de formulieren voor je eindverantwoording:
Instructiebrief bij toekenning (PDF)
Verslagformulier stage/studie (Word)
Verslagformulier uitnodiging op naam (Word)
Declaratieformulier (Excel)

Delen