Het NL Scholarship (voorheen Holland Scholarship) is een beursprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat talentvolle studenten een financiële stimulans wil geven om een periode in een niet-EER land te studeren of stage te lopen. Een uitgaand NL Scholarship bestaat uit een beursbedrag van € 1.250.

Eerstvolgende deadline voor aanvragen is 15 november 2023

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je studeert voltijd aan de AHK of je studeert deeltijd maar je gaat een voltijd studie of stage in het buitenland volgen;
  • De studie- of stageperiode is minimaal twee maanden;
  • De studie of stage vindt plaats in een niet-EER land (dat wil zeggen: buiten de Europese Unie en de EVA-landen Liechtenstein, IJsland, Noorwegen);
  • Je hebt aantoonbaar excellente studieresultaten;
  • De studie- of stageperiode vindt plaats bij een gerenommeerde instelling of bedrijf;
  • De aanvraag is compleet, uitstekend gemotiveerd, en voldoet aan de voorwaarden van het Internationaliseringsfonds AHK.

Hoe vraag je een uitgaand NL Scholarship aan?
Je vraagt de beurs aan via het Internationaliseringsfonds AHK en levert de aanvraag in bij je coördinator internationalisering. De aanvraagrondes zijn half mei en half november. Een aanvraag buiten de aanvraagrondes wordt niet geaccepteerd.

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?
Een uitgaande NL Scholarshipaanvraag kent extra beoordelingsrondes in vergelijking met een Internationaliseringsfonds AHK-aanvraag: er wordt om een beoordeling gevraagd van de coördinator internationalisering van jouw academie en van de studieleiding. De directeur van jouw academie maakt een ranking van kandidaten.

De beoordelingscommissie van het Internationaliseringsfonds AHK beoordeelt de aanvragen op de voorwaarden van het fonds, de kwaliteit van de instelling en de ranking door de directeur. De commissie maakt een voordrachtadvies voor het College van Bestuur (CvB) van de AHK; het CvB bepaalt of de aanbevelingen worden overgenomen.

Aanvraagronde 15 november 2023: uitslag uiterlijk 15 december 2023.

Je ontvangt bij de uitslag een van de volgende berichten:

  1. Het NL Scholarship is toegekend.
  2. Het NL Scholarship is toegekend bovenop een toekenning uit het Internationaliseringsfonds AHK.
  3. De aanvraag krijgt geen toekenning uit het NL Scholarship, maar wel een toekenning uit het Internationaliseringsfonds AHK.
  4. De aanvraag krijgt geen toekenning.

Hoe maak je kans op zowel een NL Scholarship als een toekenning uit het Internationaliseringsfonds AHK?
De commissie beoordeelt alle aanvragen op kwaliteit en excellente studieresultaten. Er bestaat een voorkeur voor aanvragen met een verblijfsduur van minimaal 3 maanden. De bekendheid van de stageplek of opleiding wordt meegenomen in de beoordeling.

Heb je vragen of wil je meer informatie? E-mail: scholarships@ahk.nl 

Delen