Naar inhoud
 

Studeren met een ondersteuningsvraag

website hogeronderwijs toegankelijk

Ondersteuning tijdens je studie

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) vindt het belangrijk dat jij als (toekomstige) student veilig en gezond kunt studeren. En dat je weet bij wie je terecht kunt als je, om wat voor reden dan ook, behoefte hebt aan ondersteuning om goed je studie te kunnen volgen.

Als (toekomstige) student aan de AHK kun je terecht bij de volgende personen: 

Studentendecaan 
De studentendecaan informeert en begeleidt studenten bij zowel praktische als persoonlijke zaken die te maken hebben met de studieomstandigheden en het student-zijn. Iedere academie/opleiding heeft een eigen studentendecaan.  

Studentencoach 
Bij de studentencoach van de AHK kun je terecht voor een introductietraining planning en timemanagement, een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining en individuele coaching. 

Vertrouwenspersoon 
De AHK heeft meerdere vertrouwenspersonen. Je kunt bij een vertrouwenspersoon naar keuze terecht als je te maken hebt (gehad) met onveilige situaties of ongewenst gedrag.  

Aandachtsfunctionaris
Bij de aandachtsfunctionarissen van de AHK kun je terecht als je te maken hebt (gehad) met huiselijk geweld of kindermishandeling in de privésfeer. 

Daarnaast heeft iedere academie/opleiding eigen voorzieningen. Kijk voor meer informatie op de site van je eigen academie of vraag het aan je studentendecaan.

Als je moeite hebt met lezen, schrijven of concentreren kun je gebruik maken van het online programma TextAid.

Gedrags- en meldcodes 
Studeren doe je bij de AHK in een sociaal veilige omgeving. Om deze te waarborgen hanteren we diverse gedrags- en meldcodes:  
Gedragscode sociale veiligheid (pdf)
Klachtenregeling ongewenst gedrag (pdf)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf)

Delen
 

Studeren met een ondersteuningsvraag

website hogeronderwijs toegankelijk