Naar inhoud
 

Download

Gedragscode Sociale Veilgheid (PDF)

 

Download

Klachtenregeling ongewenst gedrag (PDF)

Heb je een klacht of wil je iets melden?

Het is van het grootste belang dat iedereen op de AHK in een prettige sfeer kan studeren en werken. Veiligheid en respect zijn voorwaarden voor een goede werkomgeving en een geslaagde studietijd. Je kunt deze onderwerpen met iemand binnen je academie/opleiding bespreken, bijvoorbeeld met de studentendecaan. Als je te maken hebt (gehad) met onveilige situaties of ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.  

Klachtenloket
Weet je niet precies waar je moet zijn, en of hetgeen je wilt melden een melding, klacht, een bezwaar of beroep is? Dan kun je je bericht sturen aan het klachtenloket via klachten@ahk.nl. Hier word je verder geholpen met wat voor jouw vraag de juiste weg is. Alle berichten die binnenkomen bij het Klachtenloket worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Zie ook hoofdstuk 13 van het studentenstatuut.

Klachtencommissie
Een vertrouwenspersoon kan je helpen bij het opstellen en indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De klacht moet schriftelijk worden ingediend, vergezeld van een beschrijving van welke stappen al genomen zijn. Alle klachten worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. De naam van zowel de klager als de aangeklaagde moet in de klacht vermeld worden. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, inclusief de contactgegevens, vind je via deze link. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn vermeld op MyAHK (alleen toegankelijk voor medewerkers en studenten). 

Meldpunt Mores
De AHK is aangesloten bij Mores, het Meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector. Als je geen gebruik wilt maken van de voorzieningen die de AHK zelf heeft, of als je je daar niet goed gehoord voelt, dan kun je terecht bij Mores. Mores bekijkt altijd eerst of de melding binnen de AHK kan worden opgepakt. Als dat niet mogelijk is, gaat Mores voor je aan het werk.

 

Delen
 

Download

Gedragscode Sociale Veilgheid (PDF)

 

Download

Klachtenregeling ongewenst gedrag (PDF)