Aandachtsfunctionarissen

De AHK heeft verschillende aandachtsfunctionarissen. Je mag zelf kiezen bij wie je je verhaal kwijt wilt. Je kan bij de aandachtsfunctionaris terecht als je te maken (hebt) gehad met met huiselijk geweld of kindermishandeling in de privésfeer. De contactgegevens van de aandachtsfunctionarissen vind je op MyAHK (alleen toegankelijk voor studenten).

Niet-integer handelen 
Handelen dat afbreuk doet aan de integriteit van een medewerker of student en/of de integriteit van de hogeschool. Voorbeelden zijn diefstal of fraude. Lees meer over integriteit in de Integriteitscode.

Huiselijk geweld  
Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex)partner, mantelzorgers. De AHK hanteert een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kindermishandeling  
Elke vorm van lichamelijke of psychische mishandeling die voor een minderjarige bedreigend of gewelddadig is. Ook seksueel misbruik valt onder kindermishandeling. De AHK hanteert een meldcode Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Delen