Download

Gedragscode Sociale Veilgheid (PDF)

 

Download

Klachtenregeling ongewenst gedrag (PDF)

Sociale veiligheid

Het is van het grootste belang dat iedereen op de AHK in een prettige sfeer kan studeren en werken. Veiligheid, wederzijdse sympathie en respect zijn voorwaarden voor een goede werkomgeving en een geslaagde studietijd. Je kunt deze onderwerpen met iemand binnen je academie/opleiding bespreken, bijvoorbeeld met de studentendecaan. Als je te maken hebt (gehad) met onveilige situaties of ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.  

Klachtencommissie
In overleg kan worden bepaald of het verstandig is een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de AHK. Een vertrouwenspersoon kan je helpen bij het opstellen van de klacht. De klacht moet schriftelijk worden ingediend, vergezeld van een beschrijving van welke stappen al genomen zijn. Alle klachten worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. De naam van zowel de klager als de aangeklaagde moet in de klacht vermeld worden. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, inclusief de contactgegevens, vind je via deze link. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn vermeld op MyAHK (alleen toegankelijk voor medewerkers en studenten). 

Klachtenloket
Weet je niet precies waar je moet zijn, en of hetgeen je wilt melden een klacht, een bezwaar of beroep is? Dan kun je je bericht sturen aan het klachtenloket via klachten@ahk.nl. Hier word je verder geholpen met wat voor jouw vraag de juiste weg is. Alle berichten die binnenkomen bij het Klachtenloket worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Zie ook hoofdstuk 13 van het studentenstatuut.

Delen
 

Download

Gedragscode Sociale Veilgheid (PDF)

 

Download

Klachtenregeling ongewenst gedrag (PDF)