Download

Gedragscode Sociale Veilgheid (PDF)

 

Download

Klachtenregeling (seksuele) intimidatie en agressie (PDF)

Sociale veiligheid

Het is van het grootste belang dat iedereen op de AHK in een prettige sfeer kan studeren en werken. Veiligheid, wederzijdse sympathie en respect zijn voorwaarden voor een goede werkomgeving en een geslaagde studietijd. Je kunt deze onderwerpen met iemand binnen je academie/opleiding bespreken, bijvoorbeeld met de studentendecaan. Als je te maken hebt (gehad) met onveilige situaties of ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.  

Klachtenloket 
In overleg kan worden bepaald of het verstandig is een officiële klacht in te dienen bij het klachtenloket. De vertrouwenspersoon helpt bij het opstellen van de klacht en bewaakt de verdere procedure. De klacht moet schriftelijk worden ingediend, vergezeld van een beschrijving van welke stappen al genomen zijn. De klacht kan niet anoniem zijn. De naam van zowel de klager als de aangeklaagde moet in de klacht vermeld worden. Voor zowel personeel als studenten geldt in principe een termijn van één jaar voor het indienen van een officiële klacht. Meer informatie over het klachtenloket, inclusief de contactgegevens, vind je op MyAHK (alleen toegankelijk voor studenten). 

Welke manier je ook kiest: als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, neemt de AHK de signalen serieus en is zij er om bij te dragen aan het vinden van een oplossing. 

Delen
 

Download

Gedragscode Sociale Veilgheid (PDF)

 

Download

Klachtenregeling (seksuele) intimidatie en agressie (PDF)